Advertisement

SHARE

.ช่วงการระบาดของไวรัส COVID-19 ไม่มีใครอยากออกไปไหน แต่ถ้ามีปัญหาเรื่องฟัน คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้เปิดให้บริการ “สายตรง ฟ ฟัน กับทันตะ จุฬาฯ” เพื่อประเมินความเร่งด่วนฉุกเฉิน ให้คำแนะนำปรึกษาปัญหาทางทันตกรรม ผ่านสองช่องทางคือ Line: @dentcu_covid19 และทางโทรศัพท์ 06-2554-6399, 06-1439-2470, 09-9003-1055 ในวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 – 16.00 น. ทั้งนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ จะให้บริการทันตกรรมเฉพาะกรณีเร่งด่วน ฉุกเฉินเท่านั้น

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการและคลินิกบริการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า โครงการสายตรง ฟ ฟัน กับทันตะ จุฬาฯ เป็นโครงการที่คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เปิดให้บริการอีกครั้งหลังจากที่เคยให้บริการในช่วงที่มีการระบาดของ COVID-19 ในรอบแรก ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดี

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา พิทยพัฒน์ ผู้ช่วยคณบดีด้านบริการและคลินิกบริการพิเศษ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ

โดยมีทีมทันตแพทย์ตอบคำถามและให้คำปรึกษาเบื้องต้นทั้งทาง Line และโทรศัพท์ รวมทั้งประเมินระดับความรุนแรงของปัญหาทางทันตกรรม ในกรณีผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรง เร่งด่วนฉุกเฉิน เช่น ติดเชื้อรุนแรงในช่องปาก ประสบอุบัติเหตุ ฯลฯ จึงจะรับเข้ารักษาที่โรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ โดยมีการทำนัดผ่านช่องทาง Line และจัดคิวเข้ามารับการตรวจที่โรงพยาบาลต่อไป

ผศ.ทญ.ดร.พิสชา กล่าวเพิ่มเติมว่า ทางคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีมาตรการตรวจคัดกรองเพื่อความปลอดภัยจาก COVID-19 โดยผู้ที่เข้ามาในโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จะมีจุดตรวจวัดไข้ สอบถามอาการ ประวัติความเสี่ยง ประเมินอาการเบื้องต้น บริเวณที่ผู้มารับบริการนั่งรอจะมีการเว้นระยะห่างทางสังคม มีเครื่องกรองอากาศ เจลแอลกอฮอล์ให้บริการ โดยในคลินิกทันตกรรมพิเศษที่อาคารทันตรักษ์วิจัย จะมีระบบหมุนเวียนอากาศ ป้องกันละอองฟุ้งกระจายที่เกิดจากการกรอฟัน ในส่วนของทันตแพทย์จะใส่หน้ากากอนามัย N95, Face Shield และเสื้อกาวน์กันน้ำในระหว่างปฏิบัติงาน

“สถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ในขณะนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ มีความห่วงใยดูแล ผู้ที่มีปัญหาทางทันตกรรม โดยยินดีให้ความรู้และให้คำปรึกษาทางทันตกรรมแก่คนไข้ผ่านบริการในโครงการ “สายตรง ฟ ฟัน” โดยโรงพยาบาลคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ยังเปิดให้บริการรักษาคนไข้อยู่เฉพาะกรณีที่เร่งด่วนและฉุกเฉินเท่านั้น เพื่อลดความเสี่ยงทั้งคนไข้และทันตแพทย์” ผศ.ทญ.ดร.พิสชา กล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...