Advertisement

SHARE

เพื่อเป็นการให้ความรู้และประสบการณ์ตรงจากห้องเรียนธรรมชาติแก่เยาวชน โครงการน่านแซนด์บอกซ์ ซึ่งมีเจตนารมณ์เดียวกับโครงการรักษ์ป่าน่าน มีพันธกิจหลักคือการแก้ปัญหาที่ดินและป่าไม้ในจังหวัดน่าน ซึ่งมีป่าต้นน้ำสำคัญของประเทศไทย ดำเนินงานร่วมกันอย่างจริงจังระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชน เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน จึงได้จัดกิจกรรม “Climate Change คิดส์แคมป์” ขึ้น โดยมุ่งหวังให้เด็กๆ รู้จักการใช้ชีวิตอย่างเข้าใจกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) และสามารถนำไปปรับใช้ รวมทั้งเป็นกระบอกเสียงบอกต่อในวงกว้าง

พวกเรา Climate Change Heroes สัญญาว่าจะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change

หลายคนอาจละเลยปัญหา Climate Change และมองว่าเป็นเรื่องไกลตัว แต่ทราบไหมว่า Climate Change เกิดขึ้นใกล้ตัวและมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้คนทั่วโลกทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม

ดร.อลงกต ชูแก้ว หรือครูกตของเด็กๆ ผู้นำการเรียนรู้ตลอดแคมป์ 3 วัน 2 คืนที่เขาใหญ่

ดร.อลงกต ชูแก้ว หรือครูกตของเด็กๆ ปัจจุบันเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์สิ่งแวดล้อมศึกษา แห่งประเทศไทย (Environmental Education Thailand หรือ EEC Thailand) มีประสบการณ์ทำงานด้านการอนุรักษ์มาอย่างยาวนาน รวมทั้งเป็นผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทย และเป็นผู้นำกระบวนการสิ่งแวดล้อมศึกษามาสร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ Climate Change คิดส์แคมป์  กล่าวว่า

“ไม่มีใครปฏิเสธผลกระทบที่เกิดขึ้นจาก Climate Change ได้ เราเองก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ และผลกระทบเหล่านั้นก็มากขึ้นทุกวัน กิจกรรมนี้ส่งเสริมให้เด็กเกิดทักษะความคิดเชิงระบบ ฝึกความฉลาดทางอารมณ์ การเข้าสังคม และได้ร่วมคิดวิเคราะห์กับเพื่อนๆ จนเกิดปัญญา ซึ่งเขาจะสามารถย่อยข้อมูลให้เป็นความเข้าใจของตัวเอง ตลอดจนรู้จักปกป้องหวงแหนธรรมชาติและนำเสนอเรื่องราวของสิ่งแวดล้อมให้คนอื่นเข้าใจต่อไป”

อเล็กซ์ เรนเดล์ สีสันของกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์

ด้านดาราดังสายรักธรรมชาติอย่าง อเล็กซ์ เรนเดลล์ UNEP Goodwill Ambassador ทูตสิ่งแวดล้อมคนแรกของไทย ก็ได้มาร่วมสร้างสีสัน เสียงหัวเราะ และเสียงดนตรีให้ Climate Change คิดส์แคมป์ และกล่าวว่า

“รู้สึกดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่ได้สร้างเด็กให้เข้าใจ และจะเป็นกระบอกเสียงไปอีกยาวนาน ไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้กับเด็กเล็กเพื่อเข้าใจถึงปัญหาระดับโลกอย่าง Climate Change ปัญหาที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เข้าใจยากที่สุด และใกล้ตัวที่สุด แต่จริงๆ แล้วเป็นปัญหาที่ต้องรีบแก้ไขโดยเร็วที่สุด เพราะผลกระทบรุนแรงสุด ประเทศเรามีปัญหาอีกมากมายที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ ถ้าช่วยกันวันนี้อาจจะไม่สายเกินไป แต่ถ้าไม่ช่วยกัน ปัญหามหาศาลจะค่อยๆ มาหาพวกเราโดยไม่รู้ตัว”

ตัวแทนจากน่านแซนด์บอกซ์กล่าวต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์

สำหรับเด็กๆ ที่มาแคมป์ทั้ง 40 ชีวิต ซึ่งได้รับคัดเลือกจากแคมเปญประกวดเต้น Dance for Change สเตปจิ๋วเปลี่ยนโลก กับการเดินทางกว่า 120 กม. จาก กทม. มุ่งตรงสู่เขาใหญ่ จ.นครราชสีมา เพื่อเรียนรู้ Climate Change ด้วยวิถีชีวิตแบบ New Normal 3 วันเต็ม ก็ได้สนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ได้ความรู้ และได้เข้าใจการอนุรักษ์ธรรมชาติไปในตัว

Treasure Hunt 10 ฐานกิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิด Climate Change

กิจกรรมนี้มุ่งสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง ตั้งแต่สาเหตุ ผลกระทบที่เกิดขึ้น แนวทางป้องกัน และการปรับพฤติกรรม เพื่อช่วยกันแก้ไขและลดปัญหาดังกล่าวอย่างเป็นรูปธรรม ผ่านการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ และครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กและและเยาวชนที่จะต้องเผชิญและจัดการปัญหานี้ในอนาคต จึงเป็นจุดเริ่มต้นของกิจกรรม Climate Change คิดส์แคมป์

โดยกิจกรรมวันแรกของเด็กๆ คือการได้เรียนรู้ Climate Change จากกิจกรรม Treasure Hunt ทั้ง 10 ฐาน ที่ได้จำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจริง ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ไฟป่า หรือปะการังฟอกขาว รวมไปถึงได้เรียนรู้การแยกขยะก่อนทิ้ง เพื่อลดการเกิด Climate Change ซึ่งทำให้เด็กๆ เห็นภาพ และเข้าใจสาเหตุและผลกระทบของ Climate Change มากขึ้น

Treasure Hunt 10 ฐานกิจกรรมจำลองสถานการณ์ต่างๆ ที่ทำให้เกิด Climate Change

วันที่สอง เด็กๆ มีโอกาสไปสัมผัสห้องเรียนธรรมชาติแบบ 360 องศา บนเส้นทางผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เส้นทางธรรมชาติที่มีแหล่งต้นน้ำ และความหลากหลายของธรรมชาติให้ได้เรียนรู้ นอกจากนี้ เด็กๆ ยังได้รับความรู้จากวิทยากรพิเศษ บอกเล่าเรื่องราวในประเด็น “Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด” ผ่านการบอกเล่าของธรรมชาติ และยังได้สวมบทบาทเป็นนักประดิษฐ์ นักคิดเปลี่ยนเศษขยะ หรือวัสดุจากธรรมชาติให้กลายเป็นสิ่งของสุดสร้างสรรค์

น้องๆ ได้สัมผัสกับห้องเรียนธรรมชาติที่ผาเดียวดาย อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่

วันสุดท้ายกับห้องเรียนธรรมชาติ Climate Change คิดส์แคมป์ เด็กๆ ทุกคนได้แสดงความสามารถ และสะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้มาตลอด 3 วัน ผ่านผลงาน Poster ที่เด็กๆ ร่วมมือกันทำขึ้นมาเอง พร้อมทั้งร่วมกันปลูกต้นไม้ให้กับศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเพื่อช่วยฟื้นฟูป่าตามคำมั่นสัญญาที่ว่า “พวกเรา Climate Change Hero สัญญาว่าจะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็นเพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด

มือเล็กๆ ของเหล่า Climate Change Heroes ช่วยกู้โลกจากวิกฤต Climate Change ได้

น้องๆ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Climate Change ตลอด 3 วันผ่านผลงานการนำเสนอ โปสเตอร์

นางอนุตรี ไกรกีรติ คุณแม่ของน้องคริสตัล หนึ่งในน้องๆ ที่เข้าร่วมแคมป์เปิดเผยว่า รู้สึกโชคดีที่ได้ร่วมกิจกรรมดีๆ อย่าง Climate Change คิดส์แคมป์ เพราะทำให้น้องได้มีโอกาสการสัมผัสกับบรรยากาศจริงๆ ได้รับความรู้จากวิทยากรที่มีความรู้เชี่ยวชาญเรื่องสิ่งแวดล้อม ได้ทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆ ได้ระดมความคิด แบ่งกลุ่มทำงานเป็นทีม กิจกรรมเหล่านี้ทำให้น้องรู้คุณค่าของตัวเอง และรู้ว่าสิ่งที่น้องควรจะทำเพื่อสังคมคืออะไร ขอขอบคุณและชื่นชมกระบวนการที่น่านแซนด์บอกซ์ส่งต่อให้เด็กและเยาวชน และเปิดโอกาสให้พ่อแม่ได้เรียนรู้ไปพร้อมกับลูก เมื่อกลับไปถึงบ้านเราจะช่วยกันทำแต่สิ่งที่ดีๆ ด้วยการดูแลโลกจากสิ่งเล็กๆ น้อยๆ ที่อยู่รอบตัวเราให้ดีขึ้นในทุกๆ วัน

น้องๆ สะท้อนสิ่งที่ได้เรียนรู้เกี่ยวกับ Climate Change ตลอด 3 วันผ่านผลงานการนำเสนอ โปสเตอร์

ผู้ปกครองอีกท่าน นางหทัยรัตน์ ตั้งตระกูล คุณแม่น้องศศิ เปิดเผยว่า การได้มาเรียนรู้ที่ Climate Change คิดส์แคมป์ ทำให้ตัวเองและลูกสาวได้เห็นอะไรประจักษ์ชัดมากขึ้น ได้เห็นธรรมชาติจริงๆ ได้เรียนรู้ว่าสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมาจากพฤติกรรมของมนุษย์เรานี่เอง เป็นสิ่งใกล้ตัวมาก และเริ่มเปลี่ยนได้ที่ตัวเอง แม้จะเพียงเล็กน้อย แต่ก็ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้ อยากให้ทุกคนหันมาสนใจ เพราะไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไป โลกร้อนขึ้นจริงๆ ลูกของพวกเราเพิ่งเกิดมาไม่กี่ปี เกิดมาพร้อมโลกร้อนอยู่แล้ว อาจไม่รู้สึกว่าแปลก แต่ถ้าเราชี้ให้เห็นว่าอนาคตจะเกิดอะไรกับเขา กับสิ่งแวดล้อมที่เขาจะต้องเผชิญ เราทุกคนมาช่วยกัน คนละอันพันละน้อย รวมๆ กันจะทำให้โลกของเราน่าอยู่ขึ้น

ผู้สนใจสามารถชมภาพบรรยากาศห้องเรียนธรรมชาติ Climate Change คิดส์แคมป์ได้ที่

และมาร่วมเป็นกำลังใจให้พวกเขา Climate Change Hero ทั้ง 40 คน บอกต่อสิ่งดีๆ เพื่อบรรเทา Climate Change ในอนาคต กับคำมั่นสัญญา “จะดูแลรักษาป่า รู้คุณค่าพลังงาน บอกต่อเรื่อง Climate Change” อย่าฟังแล้วผ่านหู อย่าดูแล้วไม่เห็นเพราะ Climate Change ใกล้ตัวกว่าที่คิด…

เด็กๆ ทำได้ คุณก็ทำได้ มาช่วยกันปกป้องโลกใบนี้ให้น่าอยู่ไปด้วยกัน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...