Advertisement

SHARE

ม.ศรีปทุม ปิดชั่วคราว วันที่ 15-20 มีนาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออาคารสถานที่ หลังพบว่ามีนักศึกษาอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ COVID-19

มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ออกประกาศ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)โดยระบุว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเข้าตรวจอาการที่โรงพยาบาล และอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจสัมผัสกับเชื้อ COVID-19 ขณะนี้อยู่ระหว่างรอผลยืนยัน ดังนั้นเพื่อลดความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรค มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงปิดทำการเป็นเวลา 6 วัน ระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคมนี้ เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารมหาวิทยาลัย พร้อมกับประสานผู้ติดต่อใกล้ชิดกับนักศึกษารายนี้ กักตัวสังเกตอาการ 14 วัน และจะจัดการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคมเป็นต้นไป ส่วนบุคลากรให้ปฏิบัติงานจากที่บ้าน (Work from home)
นอกจากนี้ยังอธิบายไทม์ไลน์ของนักศึกษามหาวิทยาลัยศรีปทุมที่เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อ COVID-19 โดยทางมหาวิทยาลัยได้สรุปจากการสัมภาษณ์นักศึกษาว่า
วันที่ 7 มีนาคม 63 หลังการสอบ นักศึกษามีการใกล้ชิดกับบุคคลภายนอก ผู้เข้าข่ายต้องสงสัยติดเชื้อนอกมหาวิทยาลัย
วันที่ 8 มีนาคม 63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย
วันที่ 9 มีนาคม 63 เวลา 15.00-17.30 น. นักศึกษาเข้าเรียนวิชา OCM 101 อาคาร 9 ห้อง 903 หลังเลิกเรียนเดินทางกลับบ้าน
วันที่ 10 มีนาคม 63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย
วันที่ 11 มีนาคม 63 เวลาประมาณ 14.00 น. นักศึกษาเข้ามามหาวิทยาลัย และรู้สึกไม่สบายจึงเดินทางกลับบ้านทันที โดยไม่ได้เข้าห้องเรียน
วันที่ 12 มีนาคม 63 นักศึกษาไม่ได้เข้ามหาวิทยาลัย
วันที่ 13 มีนาคม 63 นักศึกษาเข้าไปตรวจอาการที่โรงพยาบาล
วันที่ 14 มีนาคม 63 มหาวิทยาลัยได้รับแจ้งจากนักศึกษา

หลังจากนั้นจึงได้ทำการปิดมหาวิทยาลัยระหว่างวันที่ 15-20 มีนาคม 63 ดังกล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...