Advertisement

SHARE

ศบค.เตรียมเสนอ นายกฯ ลงนามประกาศมาตรการ ศบค.ฉบับ 6 พรุ่งนี้ เผยมี 8 ข้อปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสถานการณ์ของแต่ละจังวหวัด พร้อมให้อำนาจผู้ว่าฯ สั่งปิดสถานที่เสี่ยงแพร่เชื้อในจังหวัด ไม่ห้าม ปชช.เดินทางข้ามจังหวัด แต่ขอความร่วมมืองดการเดินทาง

วันที่ 3 ม.ค.2564 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. กล่าวถึงร่างประกาศมาตรการฉบับที่ 6 ของ ศบค.ก่อนที่จะเสนอให้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค.ลงนามวันที่ 4 ม.ค.นี้ว่า ศบค.ชุดเล็กได้หารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขเพื่อได้ทบทวนและปรับแก้ไขในบางมาตรการ เนื่องจากสถานการณ์ในแต่ละจังหวัดแตกต่างกันไป

นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ร่างประกาศมาตรการฉบับที่ 6 ที่จะเสนอให้นายกฯ ลงนามนั้น มีรายละเอียดทั้งหมด 8 ข้อ คือ

  1. ห้ามใช้อาคาร สถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค และสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทในพื้นที่ควบคุมสูงสุด สีแดง ในพื้นที่ 28 จังหวัด
  2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการควบคุมโรค เว้นแต่ได้รับการอนุญาต เช่น การจัดงานแต่งงาน จะต้องขออนุญาตพร้อมกำหนดมาตรการตามแนวทางสาธารณสุข ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคำแนะนำคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาตเพื่อให้เกิดความเหมาะสม
  3. ให้อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาความเหมาะสมในการปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค พื้นที่ภายในจังหวัด
  4. ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด การจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน การจัดสถานที่ตามแนวปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรค โดยอาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณาและกำหนดรูปแบบ รวมถึงการกำกับการดำเนินการตามข้อปฏิบัติ และมาตรการต่างๆเพื่อให้เหมาะสม หรือ ให้เข้าใจง่าย
    คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะเป็นผู้พิจารณาเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประกอบกิจการร้านอาหาร เช่น หากมีพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อสูง ก็อาจให้ร้านอาหารในพื้นที่นั้น เป็นลักษณะซื้อกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น โดยที่ยังห้ามการจำหน่ายและบริโภคเครื่องดื่มแอลกฮอล์ในร้านเช่นเดิม ขณะที่ห้างสรรพสินค้า ยังเปิดทำการตามเวลาปกติ
  5. มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สั่งปิดหรือเปิดพื้นที่นอกเหนือจากที่กำหนดได้
  6. ประชาชนยังเดินทางไปมาหาสู่กันได้ ไม่ได้ห้ามเรื่องการเดินทางข้ามจังหวัด แต่ทุกคนต้องให้ความร่วมมือในการตรวจคัดกรองตามความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และขอความร่วมมือประชาชนชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด เว้นแต่มีเหตุจำเป็น
  7. การทำงาน Work From Home สลับวันเวลา เหลื่อมวันทำงาน
  8. ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้ง เสนอต่อนายกรัฐมนตรี เพื่ออนุญาตให้ผ่อนคลายหรือกระชับมาตรการที่บังคับใช้กับสถานที่ต่างได้ตามความเหมาะสม

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...