Advertisement

SHARE

นักวิจัยจากสหรัฐฯ ค้นพบว่าแมลงสาบสามารถพัฒนาภูมิต้านทานยาฆ่าแมลงหลากหลายชนิดไปพร้อมกันได้ ทำให้การใช้เพียงยาฆ่าแมลงเพียงอย่างเดียวไม่สามารถลดจำนวนแมลงสาบลงได้ นอกจากนี้แมลงสาบรุ่นลูกแต่ละรุ่นยังสามารถต้านทานยาฆ่าแมลงได้ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ถึง 4-6 เท่า

Michael Scharf นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Purdue สหรัฐฯ ได้ทำการวิจัยชิ้นหนึ่งเกี่ยวกับประสิทธิผลของยาฆ่าแมลงหลากหลายชนิดในการควบคุมจำนวนประชากรแมลงสาบ และค้นพบว่า แมลงสาบเยอรมัน (ที่ใช้ในการทดลอง) นั้นถูกกำจัดได้ยากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากมันพัฒนาภูมิคุ้มกันให้สามารถต้านทานยาฆ่าแมลงได้หลากหลายชนิด

“นี่ถือเป็นความท้าทายในการกำจัดแมลงสาบที่เราไม่เคยคิดมาก่อน  แมลงสาบที่พัฒนาความสามารถในการต้านทานยาฆ่าแมลงหลากหลายชนิดพร้อมกัน จะทำให้การกำจัดแมลงสาบโดยใช้เพียงสารเคมีอย่างเดียวไม่ได้ผล” นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Purdue กล่าว

ทั้งนี้โดยปกติแล้ว ในการกำจัดแมลงสาบแบบมืออาชีพ มักจะมีการใช้สารเคมีหลายตัวพร้อมๆ กัน เพื่อให้แน่ใจว่าแมลงสาบทั้งหมดจะตาย เนื่องจากหากแมลงสาบบางตัวสามารถต้านทานยาฆ่าแมลงชนิดหนึ่งได้ ก็ยังจะตายอยู่ดีด้วยสารเคมีตัวอื่นๆ ที่ฉีดไปพร้อมกัน  แต่จากการงานวิจัยล่าสุดนี้ ทำให้เห็นว่าการฉีดยาฆ่าแมลงหลายชนิดพร้อมกันไม่สามารถฆ่าแมลงสาบให้หมดไปได้อีก เนื่องจากแมลงสาบมีวิวัฒนาการในการพัฒนาระบบต้านทานสารเคมีหลายๆ ตัวไปพร้อมๆ กัน

นอกจากนี้ แมลงสาบยังสามารถส่งผ่านคุณสมบัติในการต้านทานสารเคมีและยาฆ่าแมลงเหล่านี้ ไปยังรุ่นลูกได้ด้วย โดยนักวิจัยพบว่าแมลงสาบรุ่นลูกจะสามารถต้านทานยาฆ่าแมลงได้ดีกว่ารุ่นพ่อแม่ถึง 4-6 เท่า ซึ่งเมื่อเราคำนึงถึงว่าแมลงสาบตัวเมียมีช่วงรอบในการเติบโตจากเกิดจนถึงวัยเจริญพันธุ์เพียง 3 เดือน ก็หมายความว่าในทุก 3 เดือน จะมีแมลงสาบรุ่นลูกที่มีความต้านทานยาฆ่าแมลงได้ดีกว่ารุ่นพ่อแม่อย่างมากเกิดขึ้น

จากผลการค้นพบดังกล่าวนี้ นักวิจัยแมลงสาบท่านนี้จึงได้แนะนำว่า การจะขจัดแมลงสาบให้ได้ผลควรจะต้องใช้หลากหลายวิธีควบคู่กันไป ทั้งการใช้กับดัก ทำพื้นที่ให้สะอาดขึ้น รวมถึงใช้อุปกรณ์ดูดฝุ่น ไม่ใช่เพียงแค่ใช้สารเคมีเพียงอย่างเดียว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...