Advertisement

SHARE

ไพบูลย์ ยื่นค้าน 4 ญัตติฝ่ายค้านปิดสวิตช์ ส.ว.-เปิดทางกลับไปใช้ระบบเลือกตั้งบัตร 2 ใบ ชี้ลงชื่อซ้ำซ้อนกับญัตติแก้ ม.256 ให้มี สภาร่างรัฐธรรมนูญ

แฟ้มภาพ

วันที่ 13 ก.ย. 2563 ผู้สื่อข่าว รายงานว่า วันพรุ่งนี้ (14 ก.ย.) นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ จะยื่นเรื่องคัดค้านการบรรจุญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตรา 4 ฉบับ ของพรรคร่วมฝ่ายค้าน ที่ยื่นต่อประธานรัฐสภาไปเมื่อวันที่ 10 ก.ย. โดยให้เหตุผลว่า เป็นการลงชื่อซ้ำกับ ญัตติที่เสนอให้แก้ไข ม.256 เพื่อให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ ที่ยื่นไปก่อนหน้านั้น

สำหรับ 4 ญัตติ ที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นแก้ไขรายมาตราประกอบด้วย 1. การยกเลิกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 และพ่วงมาตรา 159 ให้ที่มาของนายกรัฐมนตรีนอกจากเลือกจากบัญชีของพรรคการเมืองแล้ว สามารถเลือกจาก ส.ส.ได้ด้วย และปิดทางนายกรัฐมนตรีคนนอก

พรรคร่วมฝ่ายค้านยื่นญัตติ 4 เรื่อง


2. การยกเลิกอำนาจของวุฒิสภา ตามมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเกี่ยวกับ แก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฯลฯ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษ ที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร

3. การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ทำให้ประกาศคำสั่งและการกระทำของ คสช. อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ

4. การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88, 83 , 85 , 90 , 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญพ.ศ 2540 คือใช้บัตร 2 ใบ เลือกคนและเลือกพรรค

ทั้งนี้ หากการยื่นคัดค้านของนายไพบูลย์ เป็นผลประเด็นเรื่องแก้ รัฐธรรมนูญรายมาตราปิดสวิตช์ ส.ว.เลือกนายกรัฐมนตรี ที่เป็นกระแสก็จะตกไปไม่ทันในสมัยประชุมนี้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...