Advertisement

SHARE

ไพบูลย์ ยื่นค้าน 4 ญัตติพรรคร่วมฝ่ายค้านแก้รัฐธรรมนูญปิดสวิตช์ ส.ว.-รื้อระบบเลือกตั้ง ชี้เคยลงชื่อไปแล้วตอนขอแก้ ม.256 เปิดทางให้มี ส.ส.ร. ยื่นซ้ำไม่ได้ ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่งไว้ ด้าน ประธาน ชวน หลีกภัย ยันทำได้ เพราะเป็นญัตติคนละเรื่อง แต่เผยลายเซ็น ส.ส.ฝ่ายค้านบางคน ไม่เหมือนกัน ตั้งข้อสงสัยมีการลงชื่อแทนกันหรือไม่

วันที่ 14 ก.ย. 2563 ที่รัฐสภา นายไพบูลย์ นิติตะวัน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ยื่นหนังสือถึง นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรผ่าน นายสมบูรณ์ อุทัยเวียนกุล เลขานุการประธานสภาผู้เเทนราษฎร เพื่อคัดค้านการบรรจุญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติของฝ่ายค้าน เข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา

นายไพบูลย์ ระบุว่า ลายมือชื่อของ ส.ส. ผู้เสนอญัตติทั้ง 4 ซ้ำกันกับญัตติอื่น คือ ญัตติแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ มาตรา 256 ที่ให้มีสภาร่างรัฐธรรมนูญ (ส.ส.ร.) ซึ่งจะกระทำมิได้เพราะจะทำให้จำนวน ส.ส. ที่เข้าชื่อเสนอญัตติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญ 4 ญัตติ ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของรัฐธรรมนูญ มาตรา 251 (1) ที่จะต้องมี ส.ส.จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจำนวน ส.ส. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของสภาผู้แทนราษฎร ดังนั้น จึงขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎร พิจารณาดำเนินการยื่นเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยกรณีดังกล่าว

ทั้งนี้ ศาลรัฐธรรมนูญเคยมีคำสั่งที่ 5/2563 ลงวันที่ 29 ม.ค. 2563 กรณี ส.ส.77 คน ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 ตราขึ้นไม่ถูดต้องตามบทบัญญัติรัฐธรรมนูญ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า ประเด็นที่ขอให้ศาลวินิจฉัยเป็นประเด็นเดียวกับเรื่องพิจารณาที่ 3/2563 ซึ่งมีรายชื่อ ส.ส.ซ้ำกัน 30 คน ทำให้ จำนวน ส.ส.ที่เข้าชื่อตามคำร้องนี้ไม่ครบตามเกณฑ์ ถ้าดูตามคำวินิจฉัยนี้หมายความว่า ส.ส.จะลงชื่อได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น จะลงชื่อซ้ำในทำนองเดียวกันไม่ได้

นายไพบูลย์ ยืนยันกับผู้สื่อข่าวด้วยว่า แม้จะเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญคนละมาตรา แต่เป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญเหมือนกัน ทุกญัตติคือการยื่นรายมาตรา

แฟ้มภาพ

ด้านนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กล่าวถึงกรณีดังกล่าวว่า หากญัตติที่เสนอมาเป็นคนละประเด็นกัน ส.ส.มีสิทธิ์ลงชื่อแต่ละฉบับได้โดยไม่ถือว่าซ้ำกัน แต่จากการตรวจสอบ 4 ญัตติที่ฝ่ายค้านเสนอมา พบมี 3 ญัตติที่ ส.ส.บางคนลายมือชื่อไม่เหมือนกัน จึงต้องตรวจสอบว่าเป็นการลงชื่อแทนกันหรือไม่

ส่วนกรณีนายไพบูลย์ อ้างคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญ กรณีที่ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียเวส ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเสรีรวมไทย ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญ วินิจฉัย ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ แล้วศาลวินิจฉัยว่าเป็นการลงชื่อซ้ำกันนั้นถือเป็นกรณีส่งคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญ คนละกรณีกับการเสนอร่างกฎหมาย


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า 4 ญัตติ ที่พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นแก้ไขรายมาตราประกอบด้วย 1. การยกเลิกอำนาจวุฒิสภาในการเลือกนายกรัฐมนตรีตามมาตรา 272 และพ่วงมาตรา 159 ให้ที่มาของนายกรัฐมนตรีนอกจากเลือกจากบัญชีของพรรคการเมืองแล้ว สามารถเลือกจาก ส.ส.ได้ด้วย และปิดทางนายกรัฐมนตรีคนนอก

2. การยกเลิกอำนาจของวุฒิสภา ตามมาตรา 270 เกี่ยวกับการปฏิรูปประเทศ และมาตรา 271 เกี่ยวกับการไม่เห็นชอบหรือแก้ไขเพิ่มเติมร่างกฎหมายเกี่ยวกับ แก้ไขเพิ่มเติมโทษหรือองค์ประกอบความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ ฯลฯ เฉพาะเมื่อการแก้ไขเพิ่มเติมนั้นมีผลให้ผู้กระทำความผิดพ้นจากความผิดหรือโทษ ที่เสนอโดยสภาผู้แทนราษฎร

3. การยกเลิกมาตรา 279 ซึ่งเป็นบทเฉพาะกาลที่ทำให้ประกาศคำสั่งและการกระทำของ คสช. อยู่เหนือกว่าบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญโดยเฉพาะเรื่องสิทธิเสรีภาพ

4. การแก้ไขระบบเลือกตั้ง ด้วยการยกเลิกมาตรา 88, 83 , 85 , 90 , 91 และ 94 โดยแก้ไขระบบเลือกตั้งให้เป็นไปตามแนวทางของรัฐธรรมนูญพ.ศ 2540 คือใช้บัตร 2 ใบ เลือกคนและเลือกพรรค

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...