{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 4 ส.ค. ที่พุทธสถาน จ.เชียงใหม่ พรรคอนาคตใหม่ จัดกิจกรรม “จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ ประเทศไทยแบบไหนที่เราอยากอยู่ร่วมกัน” ดำเนินรายการโดย นายปิยบุตร แสงกนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่

นายกษิต ภิรมย์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตย (ครป.) กล่าวว่า เสนอให้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ต้องมีเรื่องการเป็นรัฐเดียวที่แบ่งแยกไม่ได้ การฉีกรัฐธรรมนูญทำไม่ได้ การเน้นสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบคนทุกระดับ มีการกระจายอำนาจ มีกระบวนการปรึกษาหารือกับประชาชนอย่างเป็นขั้นตอน และการที่รัฐบาลกลางเล็กลงไม่มีภูมิภาค พร้อมระบุด้วยว่า แม้รัฐบาลจะระบุเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญ แต่หวังไม่ได้ต้องเป็นหน้าที่ภาคประชาชน พรรคการเมืองที่มีอุดมการณ์ประชาธิปไตย ต้องร่วมมือกันเข้าชื่อเสนอร่างแก้ไข

ด้านนายโคทม อารียา ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาและพัฒนาสันติวิธี มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า อยากจะเห็น จินตนาการใหม่ ข้อตกลงใหม่ รัฐธรรมนูญใหม่ถ้าจะให้เป็นคำตอบต้องเป็นกติกาที่เป็นธรรม และกระบวนการจัดทำรัฐธรรมนูญฉบับใหม่นี้ ต้องมีความงดงามทั้งในการเริ่มต้น ทั้งในท่ามกลาง และในตอนปลาย ตนอยากเห็นรัฐธรรมนูญส่งเสริมความคิดใหม่ๆ การแข่งขันเสรีที่ไม่เอารัฐเอาเปรียบกัน อาจต้องเริ่มช้าหน่อย ค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องใจร้อน อาจมีคณะกรรมการอิสระทำหน้าที่เริ่มต้น โดยการพูดคุยหากติกาที่เป็นธรรม รับกันได้ ส่วนจะสำเร็จหรือไม่เป็นหน้าที่เราที่สื่อสาร รณรงค์ให้คนเห็นว่าเราอยากมีรัฐธรรมนูญใหม่ที่เป็นกติกาที่เป็นธรรม เป็นกติกาที่จะเปิดประตูให้กับประเทศ

น.ส.สุรีรัตน์ ตรีมรรคา ประธานคณะกรรมการประสานงานองค์กรพัฒนาเอกชนภาคเหนือ กล่าวว่า ความขัดแย้งย้อนไป 10 กว่าปี เป็นความขัดแย้งที่ประชาชนไม่ได้มีส่วนสร้าง แต่เป็นกลุ่มชนชั้นนำ ของอำมาตย์ เป็นความขัดแย้งของผลประโยชน์ ความไม่เท่าเทียมกัน ความขัดแย้งนี้ประชาชนไม่ได้อะไรเลย และที่สำคัญยิ่งทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำ ความไม่เป็นธรรมยังอยู่มากขึ้น ในส่วนของรัฐธรรมนูญ บทเรื่องสิทธิมนุษยชนที่ภาคประชาชนเรียกร้องวันนี้ก็ยังใช้ไม่ได้ยังมีความเป็นอำมาตย์ การที่บอกว่าทุกคนมีสิทธิ์ได้รับการดูแลจากรัฐ มีชีวิตที่ดี มีการศึกษา มีบริการสาธารณสุข ต้องเป็นของทุกคน ซึ่งเอ็นจีโออย่างเราพยายามผลักดันสวัสดิการพื้นฐานทั่วหน้าแบบนี้มาตลอดแต่ทว่าก็ไม่เกิดขึ้นจริง ยังเป็นการสงเคราะห์ ยังเป็นเบี้ยยังชีพ และความขัดแย้งที่เกิดขึ้นก็ยิ่งตอกย้ำในเรื่องนี้ รัฐธรรมนูญใหม่ของเรานี้ต้องไม่เป็นอย่างนั้น

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวว่า เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญมีคนพูดกันมากกว่า ควรไปแก้ปัญหาปากท้องก่อนไม่ดีกว่าหรือ ตนอยากบอกว่า ถ้าไม่แก้รัฐธรรมนูญ ปัญหาปากท้องแก้ไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญช่วยให้เกิดระบบการเมืองที่จะไปแก้ปัญหาประชาชน รัฐธรมนูญต้องออกแบบให้มีการกำกับตรวจสอบซึ่งกันและกันได้ ตรวจสอบถ่วงดุลได้โดยรัฐสภา โดยองค์กรอิสระ และโดยประชาชน ไม่เหมือนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนี้

ขณะที่นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวปาฐกถาในหัวข้อ “การแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ของสังคมการเมืองไทย” โดยระบุตอนหนึ่งว่า  ต้องหาจุดเริ่มต้นในการแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่ในสังคมไทย ตนไม่ได้เสนอให้ลืมความขัดแย้ง ไม่ได้เสนอให้เราคิดเหมือนกัน แต่เราต้องหาระบอบการเมืองที่ให้คนที่คิดต่างอยู่กันได้อย่างสันติ อยู่ได้โดยไม่ต้องหลงลืมความขัดแย้ง ซึ่งพรรคอนาคตใหม่เห็นว่า 4 ฉันทามติใหม่ของระบอบประชาธิปไตย มีกรอบใหญ่ๆ คือ

1.ประชาธิปไตยที่อำนาจสูงสุดเป็นของประชาชน
2.พระมหากษัตริย์เป็นประมุขภายใต้รัฐธรรมนูญ มีพระราชฐานะอยู่เหนือความขัดแย้งทางการเมือง
3.มีระบบรัฐสภาที่แสดงออกซึ่งเจตจำนงของประชาชนอย่างแท้จริง มีรัฐบาลที่มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ
4.มีนิติรัฐ สิทธิเสรีภาพของประชาชนได้รับความคุ้มครอง มีระบบตรวจสอบการใช้อำนาจ ซึ่งการแสวงหาฉันทามติครั้งใหม่นี้ ไม่ใช่ทางเลือก แต่เป็นทางรอดทางเดียวที่เหลือก่อนที่ระเบิดเวลาลูกนั้นจะระเบิด เป็นทางรอดทางเดียวที่เหลืออยู่ของสังคมไทยในเวลานี้

จากนั้น นายธนาธร พร้อมด้วย ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ร่วมเดินรณรงค์แจกเอกสาร “อำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชน”  บริเวณประตูท่าแพ ผ่านถนนคนเดิน และสิ้นสุดที่อนุสาวรีย์สามกษัตริย์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...