Advertisement

SHARE

คัดลอกแล้ว

หลายคนน่าจะรู้จัก คอร์สเซรา (Coursera) แพลตฟอร์มการเรียนรู้ออนไลน์ที่เติบโตจากสตาร์ทอัพขึ้นมาเป็นบริษัทที่ทำเรื่องการศึกษาออนไลน์จนมีชื่อเสียงทั่วโลก แน่นอนว่ายิ่งในยุค AI ที่ท้าทายวิธีการเรียนการสอน จนเรียกว่าอาจจะมาดิสรัปต์ระบบการศึกษาได้กลายๆ มีตัวอย่างให้เห็นแล้วในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยของต่างประเทศที่มีการใช้ Generative AI อย่าง ChatGPT เข้ามาช่วยในการทำรายงาน เขียนเปเปอร์ ทำบทวิเคราะห์

แน่นอนว่าเรื่องนี้กระเพื่อมอยู่มากในแวดวงการศึกษาในต่างประเทศ แต่ไม่ใช่ว่า Generative AI คือพิษร้ายของวงการศึกษา เพราะด้านหนึ่งมันก็ยังมีประโยชน์มากมายเช่นกัน

ล่าสุด Coursera เพิ่งจะเปิดตัวฟีเจอร์ชุดใหม่ ‘Academic Integrity’ ที่ขับเคลื่อนด้วย Generative AI แบบที่สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการประเมินทักษะด้านการศึกษา และเสริมสร้างความโปร่งใสทางวิชาการ ประสิทธิภาพการเรียนรู้ และการประเมินผล

ฟีเจอร์ที่ว่านี้มีตั้งแต่ AI-Assisted Grading, Proctoring and Lockdown Browser และ AI-based Viva Exams ช่วยให้มหาวิทยาลัยสร้างการเรียนรู้ที่แท้จริงให้กับนักศึกษา และยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการประเมินผล หลักสูตรการศึกษา และประกาศนียบัตรแบบออนไลน์ด้วย

ตอนนี้กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ของไทยกำลังนำร่องทดสอบระบบคลังหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank System :NCBS) อนุญาตให้ผู้เรียนนำผลการเรียนและผลลัพธ์การเรียนรู้จากแหล่งต่างๆ รวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ มาเทียบโอนและสะสมหน่วยกิตไว้ที่คลังหน่วยกิตแห่งชาติได้

วิธีนี้ก็เหมือนการสร้างระบบ ‘เรียนรู้ตลอดชีวิต’ ให้ทันกับที่ในโลกอนาคตคนทำงานต้องปรับตัว Upskill Reskill รับกับงานแบบใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยเรื่องการจ้างงานมากขึ้น

ทีนี้การทดลองใช้โครงการนี้ สิ่งสำคัญคือการต้องมีมาตรฐานที่เข้มงวดสำหรับหน่วยกิตในวิชาที่เป็นวิชาการ มหาวิทยาลัยต้องมั่นใจว่าการเรียนรู้ออนไลน์เป็นไปตามมาตรฐานไม่มีการทุจริตเพื่อหวังหน่วยกิต

ตอนนี้มหาวิทยาลัยของไทยที่นำหลักสูตรของ Coursera ไปประยุกต์ใช้เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อเพิ่มโอกาสการจ้างงานและเสริมสร้างทักษะที่หลากหลายให้แก่นักศึกษา อาทิ มหาวิทยาลัยมหิดล และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยใช้ในภาควิชาวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีสารสนเทศ และ วิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นต้น

ด้านหน่ึงแม้ว่า Generative AI จะนำมาซึ่งความเสี่ยงใหม่ๆ ในการทุจริตของนักศึกษา แต่ก็เปิดโอกาสที่ไม่เคยมีมาก่อนสำหรับมหาวิทยาลัยในการเสริมสร้างความโปร่งใสทางวิชาการในวงกว้างเช่นกัน

ในมุมมองเรื่องนี้ ‘เจฟฟ์ มาจจิออนคัลดา’ ประธานกรรมการบริหารของ Coursera กล่าวว่า ฟีเจอร์ใหม่ที่เพิ่งเปิดตัวนี้ ได้ส่งมอบให้มหาวิทยาลัยในประเทศไทย หวังว่าจะช่วยรักษามาตรฐานสูงสุดของความโปร่งใสทางวิชาการในการเรียนรู้ออนไลน์ และก็ยังมั่นใจว่านักศึกษาจะได้รับการศึกษาที่แท้จริง และผ่านการตรวจสอบที่เป็นที่ยอมรับจากนายจ้าง เพราะเราเองก็ตั้งเป้าขยายการศึกษาออนไลน์คุณภาพสูง และทำให้ทักษะดิจิทัลและ AI สามารถเข้าถึงได้สำหรับทุกคน

ขณะที่ ‘รากาฟ กุปตา’ กรรมการผู้จัดการประจำภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิก Coursera อธิบายว่า ฟีเจอร์ส่งเสริมความโปร่งใสทางวิชาการใหม่ของเราสามารถจัดการได้ทั้งโอกาสและความท้าทายที่เกิดจาก Generative AI

ส่วนฟีเจอร์ใหม่มีอะไรบ้างนั้น TODAY Bizview พามาดูกัน

[ การสร้างมาตรฐานการประเมินและการให้คะแนน ]

AI Assessment Generator – ช่วยประหยัดเวลาของผู้สอนโดยการสร้างแบบทดสอบที่หลากหลาย เช่น คณิตศาสตร์ ข้อความ และแบบปรนัย ที่ปรับแต่งตามรายวิชาและผนวกรวมเข้ากับการบ้านได้อย่างลงตัว

Question Banks and Variants – จัดเตรียมคำถามหลากหลายรูปแบบสำหรับการทดสอบที่ครอบคลุม ทำให้การสอบคาดเดาได้ยากขึ้น และง่ายขึ้นต่อผู้สร้างข้อสอบ

AI-Assisted Grading – ปรับปรุงกระบวนการให้คะแนนผ่านการเสนอคะแนนและข้อเสนอแนะตามการวิเคราะห์งานที่ได้รับ โดยที่การตัดสินใจขั้นสุดท้ายยังคงเป็นหน้าที่ของผู้ตรวจงาน

[ การเสริมสร้างความโปร่งใสทางวิชาการ ]

Graded Item Locking – ให้ผู้เรียนทำงานที่ได้รับมอบหมายแบบไม่มีการประเมินเกรด ดูวิดีโอ และอ่านเนื้อหาทั้งหมดให้สำเร็จไปแต่ทีละขั้น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ที่ครอบคลุมและป้องกันการข้ามขั้นตอนการเรียนไปล่วงหน้า

Time and Attempt Limits – ควบคุมจำนวนครั้งในการสอบเพื่อให้แน่ใจถึงความเป็นธรรมในการสอบ ป้องกันการลองผิดลองถูก และจำกัดการเข้าถึงแหล่งข้อมูลภายนอก เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมและการไตร่ตรอง

Proctoring and Lockdown Browser – รักษาความโปร่งใสของการสอบโดยการปิดกั้นแหล่งข้อมูลที่ไม่ได้รับอนุญาต พร้อมตรวจจับความช่วยเหลือที่ไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการสอบที่มีความสำคัญสูง

Plagiarism Detection – ตรวจสอบและเปรียบเทียบเนื้อหาที่อาจคล้ายกับการส่งงานครั้งก่อน ๆ ได้ทันที เพื่อป้องกันการคัดลอกผลงาน และให้ความรู้นักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของการคิดอย่างอิสระและความคิดริเริ่มที่ไม่ซ้ำใคร

[ ยกระดับการเรียนรู้และประเมินผล ]

Quiz Prep and Prior Learning Recaps with Coursera Coach – เทคโนโลยีติวเตอร์ส่วนตัวขับเคลื่อนโดย GenAI และได้รับการเทรนเนื้อหาจากผู้เชี่ยวชาญของ Coursera ที่พร้อมให้ความช่วยเหลือในการเรียนรู้แบบเน้นการมีปฎิสัมพันธ์ (Interactive Learning) ช่วยสรุปเนื้อหาบทเรียน การฝึกปฏิบัติพร้อมคำแนะนำ และการทบทวนก่อนการประเมินก่อนที่จะถูกปรับแต่งให้เฉพาะบุคคล

AI Peer Reviews – ช่วยอำนวยความสะดวกในการประเมินผลด้วยข้อมูลเชิงลึกที่ขับเคลื่อนด้วย AI ประเมินการส่งงานในรูปแบบข้อความ พร้อมให้เกรดตามเกณฑ์การให้คะแนน

AI-based Viva Exam – วิเคราะห์คำตอบที่เขียนแบบความเรียง ร่วมกับเกณฑ์ในการประเมินผล สร้างคำถามวัดผลเฉพาะบุคคลเพื่อทดสอบความถูกต้องและวิธีการคิดวิเคราะห์เบื้องหลังคำตอบของผู้เรียน ช่วยให้ผู้สอนสามารถจัดสอบข้อเขียนแบบ viva-style ที่ผู้เรียนต้อง ‘แสดงวิธีทำ’ และให้ผู้ประเมินได้เห็นการวิเคราะห์อย่างละเอียด

ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่จะนำประโยชน์ของ AI มาใช้กับระบบการศึกษาเพื่อให้ตลาดแรงงานไปต่อได้ ลดความกังวลว่ามนุษย์จะถูก AI แย่งงานในอนาคต

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ นโยบายคุกกี้ และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวของคุณได้เองโดยคลิกที่ ตั้งค่า

ตั้งค่าความเป็นส่วนตัว

คุณสามารถเลือกการตั้งค่าคุกกี้โดยเปิด/ปิด คุกกี้ในแต่ละประเภทได้ตามความต้องการ ยกเว้น คุกกี้ที่จำเป็น

ยอมรับทั้งหมด
จัดการความเป็นส่วนตัว
 • คุกกี้ที่จำเป็น
  เปิดใช้งานตลอด

  ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์

  คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้
  รายละเอียดคุกกี้

 • คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาให้เข้ากับกลุ่มเป้าหมาย

  คุกกี้ประเภทนี้จะเก็บข้อมูลต่าง ๆ รวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตัวคุณเพื่อเราสามารถนำมาวิเคราะห์ และนำเสนอเนื้อหา ให้ตรงกับความเหมาะสมกับความสนใจของคุณ ถ้าหากคุณไม่ยินยอมเราจะไม่สามารถนำเสนอเนื้อหาและโฆษณาได้ไม่ตรงกับความสนใจของคุณ
  รายละเอียดคุกกี้

บันทึกการตั้งค่า