Advertisement

SHARE

วันที่ 27 เม.ย. ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล วิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 ของไทยว่า ขณะนี้ประเทศไทยมีคนไข้ที่หายและกลับบ้านมากกว่าคนไข้ใหม่ เป็นตัวชี้วัดที่บอกว่า น่าจะถึงเวลาที่เราจะผ่อนคลายมาตรการบางอย่าง
มาตรการที่ใช้ตอนนี้คือ The Hammer and the Dance หรือทุบด้วยค้อนแล้วเปิดให้ฟ้อนรำ การทุบด้วยค้อนคือการออกมาตรการควบคุมต่างๆ ที่เข้มงวด แล้วเมื่อได้รับความร่วมมือจากคนในประเทศ จนจำนวนผู้ป่วยใหม่ค่อยๆ น้อยลง เมื่อถึงจุดหนึ่งจะเข้าสู่ช่วงที่ 2 คือ การเปิดให้ฟ้อนรำ ซึ่งจะมีการคลายมาตรการบางอย่างลง แต่เมื่อการติดเชื้อกลับเพิ่มขึ้นมาอีก ก็จำเป็นต้องกลับมาควบคุมใหม่ อาจจะต้องมีการลงค้อนเป็นครั้งที่ 2
.
สำหรับยุทธศาสตร์การทุบด้วยค้อนหรือมาตรการเข้มงวดไม่ควรทำเป็นเดือนๆ เพราะสิ่งที่แลกมาคือเศรษฐกิจ
.
ขณะที่ข้อพึงระวังจากช่วงควบคุมสู่ผ่อนผัน คือ จำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะเพิ่มขึ้น บอกไว้ก่อนจะได้ไม่ต้องตกใจ แต่ไม่ได้อยากให้เพิ่มขึ้นมากมาย ซึ่งอัตราเร็วของการเพิ่มขึ้นและจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่จะมีผลต่อการตัดสินใจเปลี่ยนจากผ่อนผันกลับสู่ควบคุมอีกครั้ง
การผ่อนผันไม่ควรเร็วเกินไป ต้องค่อยเป็นค่อยไป การปรับตัว เข้าใจและมีวินัยของคนทั้งประเทศ มีส่วนสำคัญต่ออัตราเร็วของการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ติดเชื้อใหม่
.
การรักษาระยะห่างระหว่างบุคคล การป้องกันตนเองและสังคมด้วยการสวมหน้ากาก และล้างมือต้องทำต่อเนื่อง การผ่อนผันทำกิจกรรมต่างๆ นอกบ้านได้มากขึ้น แต่ยังต้องยึดหลักทำกิจกรรมเสร็จ ขอให้อยู่บ้าน
.
ผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ และผู้มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจ ยังขอให้งดออกจากบ้านอีกระยะหนึ่ง
.
สิ่งที่สำคัญคือ ทุกคนต้องช่วยกัน เพราะผิดพลาดที่จุดใดจุดหนึ่ง อาจกระทบกับทั้งประเทศ
.
“ถ้าเราไม่ช่วยกัน เราอาจจะต้องเข้าสู่โหมดของการควบคุมอาจจะไม่ต้องถึงกับต้องเริ่มต้นใหม่หมด แต่เราอาจจะต้องมาควบคุมอีก”
ทั้งนี้ในการแถลงข่าวประจำวันของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. กล่าวว่า ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้รายงานที่ประชุมถึง การคาดการณ์สถานการณ์ช่วงเดือน พ.ค.-ก.ค. 63 ใน 3 แบบ คือ
.
1.ควบคุมได้เต็มที่ จะมีผู้ติดเชื้อใหม่ 15-30 รายต่อวัน แต่ต้องทำแบบที่ทำทุกวันนี้
.
2.ควบคุมได้มีความเสี่ยงต่ำ การระบาดอยู่ในวงจำกัด ระบบสาธารณสุขรองรับได้ โดยยังต้องชะลอเข้าประเทศไทย แต่เปิดให้ภาคธุรกิจเสี่ยงต่ำดำเนินกิจการได้ ซึ่งพอแง้มขึ้นมาอาจจะมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 40-70 รายต่อวัน กรณีอย่างนี้พอจะควบคุมได้แต่มีความเสี่ยงอยู่ดี
.
3. สถานการณ์ควบคุมได้ยาก มีการระบาดซ้ำคล้ายช่วงเหตุการณ์ระบาดจากสนามมวย สนามบันเทิง คือ มีการเปิดกว้าง มีการเคลื่อนย้ายประชากร ไม่มีการกักกันติดตาม จะมีผู้ติดเชื้อ 500-2,00 รายต่อวัน
LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...