{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จากกรณีที่ นายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร ออกคำสั่ง ให้ร้านค้าหรือสถานประกอบการขายสุรา “ห้ามจำหน่ายสุรา” เป็นการชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค. ถึง 16 เม.ย.63 เพื่อป้องกันการรวมกลุ่มสังสรรค์ และลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19

ล่าสุด นายฉัตรชัย ตวงรัตนพันธ์ ผู้อำนวยการบริหารสมาคมผู้ค้าปลีกไทย ออกมาแสดงความเห็นว่า การงดจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจจะไม่ช่วยลดปัญหาการแพร่เชื้อโควิด-19 เนื่องจากนักดื่มที่ดื่มสังสรรค์เป็นประจำอาจจะออกออกไปหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในจังหวัดใกล้เคียงได้ เนื่องจาก จังหวัดใกล้เคียงยังไม่มีการห้ามจำหน่าย พร้อมกับเสนอว่า ให้จำหน่ายได้ตามเวลาที่ภาครัฐได้กำหนดไว้ แต่ต้องเน้นให้ประชาชนมีวินัยในการดื่มแอลกอฮอล์ภายในบ้าน ไม่มีการจัดกลุ่มสังสรรค์ หรือมั่วสุ่ม และหากมีการฝ่าฝืนควรมีการลงโทษให้เป็นแบบอย่าง เพื่อป้องกันการลักลอบการซื้อ รวมถึงการลักลอบการผลิตเหล้าเถื่อนในช่วงนี้ด้วย

ด้านนายสมบูรณ์ แก้วเกรียงไกร นายกสมาคมสุราชุมชน ระบุ กังวลในกรณีที่มีการห้ามขายสุราทั้งร้านขายส่งและร้านขายปลีกทั่วไปทำได้ยาก เพราะอาจมีการแอบไปซื้อที่โรงผลิตเหล้า หรือถ้ามีมาตรการสั่งปิดโรงผลิตเหล้าเบียร์ หรือห้ามนำเข้าจากต่างประเทศมาขายด้วย ซึ่งจะทำให้เกิดกลุ่มผลประโยชน์ที่พยายามจะเข้ามาหากินกับ “สุราเถื่อน”

นายธนากร คุปตจิตต์ นายกสมาคมธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไทย กล่าวว่า เห็นด้วยกับมาตรการของภาครัฐที่ให้สถานบันเทิงมีการปิดให้บริการชั่วคราว เพื่อลดการแพร่กระจายของเชื้อโควิด-19 แต่ในกรณีการห้ามขายแอลกอฮอล์ทั้งร้านขายส่งและร้านขายปลีกทั่วไปนั้น อาจจะมีประชาชนบางส่วน ยังคงเดินทางหาซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อมากักตุน  และกลายเป็นว่าจากที่ควรอยู่ในบ้านหรือในพื้นที่ใกล้เคียง กลับเดินทางไปหาซื้อเครื่องดื่มข้ามจังหวัด และอาจจะเกิดผลกระทบที่ตามมา คือ เสี่ยงต่อการติดโควิค-19 จากพื้นที่จังหวัดอื่นกลับมาในพื้นที่จังหวัดตัวเอง

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...