Advertisement

SHARE

รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และ นายกสมาคมอุรเวชช์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์แพทย์ศิริราช เผย กลุ่มคนไร้บ้าน ถือเป็นหนึ่งจุดอ่อน ที่เสี่ยงต่อการติดและแพร่เชื้อโควิด-19 มากกว่าคนทั่วไป เพราะไม่มีที่อยู่อาศัยเป็นหลักแหล่ง และทำ Self-isolation ไม่ได้ ต้องมานั่งนอนอยู่ใกล้กัน หน้ากากอนามัยก็หาไม่ได้ เจลล้างมือก็ไม่มี และยังเสี่ยงจากการหยิบจับ สัมผัส สิ่งของต่างๆ ที่สำคัญ การรับรู้ข้อมูลข่าวสารน้อย บางคนไม่เข้าถึงการรักษาพยาบาล

“ระดับการศึกษา เศรษฐานะของเขาก็เป็นข้อจำกัด เพราะฉะนั้นการเข้าถึงระบบประกันสุขภาพ บางคนอาจจะไม่มีเลข 13 หลักเสียด้วยซ้ำ ไปโรงพยาบาลก็ไม่ได้ เพราะฉะนั้นกว่าจะมาเขาอาจจะอาการหนักแล้ว เป็นสิ่งที่น่าห่วง เขามาโรงพยาบาลเขาอาจจะไม่ได้บอกประวัติชัดเจน หรือถึงบอกประวัติชัดเจนเราก็ต้องทำเขาเหมือนกันเป็นคนไข้เสี่ยงโควิด-19 อย่างตอนนี้ที่ศิริราชก็ยังมีปัญหา คนไข้เร่ร่อน คนไข้ไม่ได้ประวัติแล้วเกิดอุบัติเหตุตอนนี้เอามาส่งที่ศิริราชหมด”  รศ.นพ.นิธิพัฒน์ กล่าว

พร้อมเสนอว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ควรเร่งดูแลคนกลุ่มนี้ให้ปลอดโรคมากที่สุด เพราะหากติดเชื้อจะกระจายรวดเร็วมาก จากการนับจำนวนประชากรคนไร้บ้าน โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ปี 2563 ในกรุงเทพฯ มีคนไร้บ้านมากกว่า 1,000 คน รวมทั้งประเทศมีเกือบ 3,000 คนแพทย์ แนะ หากจัดการจุดอ่อนได้เร็ว ก็ลดการแพร่กระจายเชื้อได้มากขึ้น

 

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...