Advertisement

SHARE

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก

ศบค.รายงานไทยมีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คน กลับจากต่างประเทศ ไม่มีเสียชีวิตเพิ่ม ขณะที่ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 3,156 ราย รักษาหายแล้วร้อยละ 95.79 อยู่ระหว่างการรักษา 75 ราย
วันที่ 23 มิ.ย.2563 พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) รายงานสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้ 5 ราย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมรวม 3,156 ราย รักษาหายแล้ว 3,023 ราย ผู้ป่วยรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 75 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม ยอดผู้เสียชีวิตสะสม 58 ราย
ผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ 5 ราย เป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศอียิปต์ 2 ราย และประเทศกาตาร์ 3 ราย ทั้งหมดเข้า State quarantine โดยเข้ารับการรักษาที่จังหวัดชลบุรี
กรมควบคุมโรค และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรมการแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.) รายงานว่า ผู้ติดเชื้อสะสม 3,156 รายกระจายอยู่ใน 68 จังหวัด ไม่มีผู้ติดเชื้อรายใหม่จากภายในประเทศ ติดต่อกันเป็นวันที่ 29 รักษาหายป่วยแล้ว 3,023 ราย (95.79%)

พญ.พรรณประภา กล่าวว่า วันที่ 1 ก.ค.นี้ โรงเรียนเริ่มเปิดภาคเรียนแบบวิถีชีวิตใหม่ (New Normal) ทุกโรงเรียนได้ดำเนินการป้องกันการแพร่เชื้อในสถานศึกษาตามแนวทางที่กรมอนามัยและกระทรวงศึกษาธิการกำหนด ได้แก่ การคัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าโรงเรียน ให้สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในโรงเรียน จัดจุดล้างมือด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์เจลอย่างเพียงพอ เว้นระยะห่างในห้องเรียน เน้นจัดการเรียนการสอนเพื่อลดความแออัด ไม่เกิน 20-25 คนต่อห้อง เช่น การสลับชั้นเรียน อาทิ วันคู่ วันคี่ เป็นต้น มีการสลับกลุ่มแบ่งนักเรียน ลดการทำกิจกรรมกลุ่ม หากจำเป็นต้องทำกิจกรรมกลุ่มควรเป็นกลุ่มเล็ก เน้นการทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสต่างๆ ที่ใช้ร่วมกัน อาทิ สนามเด็กเล่น ลูกบิดประตู ห้องน้ำ สิ่งสำคัญคือผู้ปกครองต้องให้ความร่วมมือกับโรงเรียนในการเตรียมอุปกรณ์ป้องกันตัวเองให้บุตรหลาน เช่น หน้ากากอนามัย/หน้ากากผ้า แอลกอฮอล์เจลล้างมือ หลังเลิกเรียนควรรีบกลับบ้านอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายทันที ที่สำคัญหากเด็กป่วย มีไข้ ไอ จาม ผู้ปกครองต้องให้เด็กหยุดเรียนรักษาตัวอยู่ที่บ้าน เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อให้ผู้อื่น หากผู้ปกครองไม่มั่นใจในมาตรการของโรงเรียนสามารถเข้าไปให้ข้อมูลได้ในแพลตฟอร์ม THAISTOPCOVID กระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงศึกษาธิการจะเข้าไปช่วยดูมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของเด็ก

พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษก ศบค.

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...