{{-- --}}
Advertisement

SHARE

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ.สมุทรสาคร เปิดเผยมาตรการความปลอดภัยในการเลือกตั้ง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในสถานการณ์โควิด-19 หลังพบผู้ติดเชื้อสูงถึง 548 รายในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร ได้ใช้รูปแบบการเลือกตั้ง ส.ส. แทนตำแหน่งที่ว่าง เขตเลือกตั้งที่ 4 จังหวัดลำปาง และเขตเลือกตั้งที่ 5 จังหวัดสมุทรปราการ มาใช้เป็นแนวทางสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดครั้งนี้

1. กำหนดหลักเกณฑ์จำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อหน่วยเลือกตั้งให้น้อยลง เพื่อลดความแออัดของผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง
2. จัดให้เว้นระยะห่างของผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งก่อนเข้าไปยังที่เลือกตั้ง
3. การจัดให้มี อสม. เพื่อทำหน้าที่คัดกรองโดยการตรวจวัดอุณหภูมิผู้มาใช้สิทธิบริเวณหน้าที่เลือกตั้ง
ในกรณีพบว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีอุณหภูมิสูงเกินกว่า 37.5 องศาเซลเซียส จะให้แยกใช้สิทธิลงคะแนนในคูหาพิเศษ ซึ่งอยู่บริเวณหน่วยเลือกตั้งเดียวกันเพื่อมิให้ปะปนกับผู้มีสิทธิเลือกตั้งอื่น และ อสม.จะมีการรายงานตามขั้นตอนของสาธารณสุขต่อไป

นอกจากนี้ในหน่วยเลือกตั้งยังจัดให้มีเจลแอลกอฮอล์สำหรับผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้งได้ล้างมือก่อนเข้าไปในที่เลือกตั้ง และที่โต๊ะตรวจสอบบัญชีรายชื่อและรับมอบบัตรเลือกตั้งรวมถึงก่อนออกจากที่เลือกตั้งด้วย

ส่วนผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในบริเวณหน่วยเลือกตั้งและกำหนดให้มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ฯ ในหน่วยเลือกตั้งตามเวลาที่กำหนด

โดย พ.ต.อ.จรุงวิทย์ ภุมมา เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ระบุว่า กกต.มีความพร้อมด้านมาตรการสาธารณสุข ดังนั้นประชาชนสามารถไปใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้ตามปกติ เพราะหน่วยเลือกตั้งยังมีมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อ แต่ขอให้ปฏิบัติด้วยการสวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างอย่างเคร่งครัด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...