Advertisement

SHARE

จากกรณีที่มีการประกาศรายชื่อสถานพยาบาลที่มีห้องปฏิบัติการหรือห้องแล็บ ที่สามารถตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ ประกอบกับมีโรงพยาบาลเอกชน ที่ให้บริการตรวจหาเชื้อเช่นกัน ซึ่งยังทำให้ประชาชนบางส่วนสับสนว่า การตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะมีค่าใช้จ่ายใดๆ หรือไม่ ซึ่งสรุปได้ ดังนี้
.
1. กรณีตรวจเชื้อโควิด แล้วพบว่าผลเป็นบวก หรือพบว่ามีการติดเชื้อ จะเข้าข่ายได้รับการตรวจเชื้อและรักษาฟรีทั้งหมด ไม่ว่าจะเข้ารับการตรวจที่สถานพยาบาลของรัฐหรือโรงพยาบาลเอกชน
.
2. กรณีที่ต้องสงสัยว่ามีอาการ เข้าเกณฑ์การสอบสวน (PUI หรือPatient Under Investigation) ที่ประเมินโดยแพทย์ แม้ผลตรวจออกมาจะเป็นลบหรือไม่มีการติดเชื้อ ก็จะไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ยืนยันเรื่องนี้ระหว่างการแถลงข่าว เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ว่า
.
“ถ้าท่านมีปัจจัยเสี่ยง เช่น ไปสัมผัสกับคนเป็นโรค ท่านมีอาการทางเดินหายใจ มีไอ ถึงตรวจเป็นผลลบ (ไม่ติดเชื้อ) ก็ไม่ต้องจ่ายตังค์”


สำหรับผู้ที่อยู่ในอาการเข้าข่ายโควิด-19 ตามเกณฑ์ (ซึ่งจะได้รับการตรวจเชื้อฟรี- แม้ไม่พบเชื้อก็ไม่เสียค่าใช้จ่าย) จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

– มีไข้สูง 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป มีอาการระบบทางเดินหายใจ ไอ มีน้ำมูก เจ็บคอ หายใจเร็ว เหนื่อย หายใจลำบาก

– ช่วง 14 วันก่อนมีอาการ เดินทางกลับจากต่างประเทศ / สัมผัสกับคนต่างชาติ / สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด-19

– เป็นผู้ป่วยโรคปอดอักเสบที่หาสาเหตุไม่ได้ โดยมีประวัติใกล้ชิดกับผู้ต้องสงสัยติดเชื้อ

นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ยกตัวอย่าง กรณีถ้าใครมีประวัติไปสนามมวยในช่วงก่อนหน้านี้ที่พบมีผู้ป่วย แล้วมีอาการไข้ ไอ เจ็บคอ ให้นึกไว้ก่อนว่าตัวเองอาจจะใช่ ให้รีบไปโรงพยาบาลไปตรวจโดยเร็ว โดยระหว่างนี้ให้หลีกเลี่ยงที่จะไปแพร่โรคกับคนอื่น
.
สำหรับผู้ไม่เข้าเกณฑ์ใดๆ เหล่านี้ หากต้องการจะตรวจหาเชื้อโควิด-19 หากตรวจแล้วไม่พบเชื้อจะต้องเสียค่าใช้จ่ายเอง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...