{{-- --}}
Advertisement

SHARE

จากกรณีที่คณะรัฐมนตรีเห็นชอบ ให้ออก พ.ร.ก. กู้เงินเพื่อเยียวยาและดูแลเศรษฐกิจ 1 ล้านล้านบาท โดยแบ่งเป็นแผนงานด้านสาธารณสุขและแผนงานเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบโควิด-19 6 แสนล้านบาท ส่วนอีก 4 แสนล้านบาท ใช้สำหรับแผนงานฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคม
.
นายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง แถลงว่า ในส่วนของการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ จากการออก พ.ร.ก. กู้เงิน จะมีการเพิ่มเงินช่วยเหลือแรงงาน ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ ตามโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” จากเดิม ที่จะได้เดือนละ 5 พันบาท 3 เดือนขยายเป็น 6 เดือน ระหว่าง เม.ย.-ก.ย. โดยมีกลุ่มเป้าหมายตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีการขยายจาก 3 ล้านคนเป็น 9 ล้าน และตอบคำถามโดยยืนยันยังไม่มีแผนจะขยายจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือ


ขณะเดียวกันได้มีผู้แสดงความเห็นทางโลกออนไลน์จำนวนมากว่า ควรจะนำเงินที่ขยายระยะเวลาไปอีก 3 เดือน ไปเพิ่มจำนวนผู้ได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นจาก 9 ล้านคนเป็น 18 ล้านคนหรือไม่


วันที่ 7 เม.ย. นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) และโฆษกกระทรวงการคลัง ระบุว่า ในจำนวนผู้ลงทะเบียน ล่าสุด 24.5 ล้านคน ผู้ที่จะเข้าเกณฑ์ส่วนใหญ่เป็นอาชีพรับจ้างกับค้าขาย จำนวนล้านกว่าคน รวมทั้งอีก 4 อาชีพคือ แท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ค้าสลากกินแบ่งรัฐบาล และมัคคุเทศก์
.
สำหรับคนที่เข้าเกณฑ์ได้รับเงินช่วยเหลือล็อตแรก 1.6 ล้านคนจะมี sms แจ้ง 8 เม.ย. และโอนเงิน 5,000 บาทแรก ตั้งแต่วันที่ 8-10 เม.ย. ส่วนคนที่ไม่ได้เงินจะได้ sms ตั้งแต่วันที่ 9 เม.ย. สามารถเข้าไปดูเหตุผลได้ที่เว็บไซต์โดยกรอกเลขบัตรประชาชน แต่ไม่มีการเปิดให้อุทธรณ์ จากนั้นเสาร์-อาทิตย์ที่ 11-12 เม.ย.จะมี sms แจ้งไปยังกลุ่มที่ต้องขอข้อมูลเพิ่มเติม
.
ด้านนายอุตตม สาวนายน รมว.คลัง ยืนยันว่ากลุ่มที่ไม่เข้าเกณฑ์จะมีมาตรการอื่นที่ดูแลเฉพาะกลุ่ม ไม่ใช่ว่าไม่มีการดูแล จะพยายามดูแลให้ครบทุกกลุ่ม เช่น กลุ่มเกษตรกร


ทั้งนี้จากข้อมูลประชากรประเทศไทย ประมาณกว่า 66 ล้านคน มีรายงานว่า มีการแยกกลุ่มที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ออกไปแล้ว ประมาณ 58 ล้านราย ทำให้จะมีผู้เข้าเกณฑ์กว่า 8 ล้านรายเท่านั้น โดยผู้ที่ไม่อยู่ในเกณ์คือ

1.กลุ่มอายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 11 ล้านราย
2.กลุ่มอายุ 60 ปีขึ้นไปที่ไม่อยู่ในระบบแรงงานอีก 11 ล้านราย
3.กลุ่มเกษตรกร 17 ล้านราย
4.พนักงานรายได้ประจำในระบบประกันสังคมมาตรา 33 จำนวน 11 ล้านราย
5.กลุ่มอื่นๆ เช่น ข้าราชการ 2 ล้านราย
6.แรงงานที่ว่างงาน หรือเรียนหนังสือ 6 ล้านราย
.
ส่วนผู้อยู่ในเกณฑ์ คือ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ รับจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว กิจการส่วนตัวที่มีขนาดเล็ก และค้าขาย 3 ล้านราย และ กลุ่มที่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 39 และ 40 จำนวน 5 ล้านราย รวม 8 ล้านราย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...