{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 26 เม.ย. ที่โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ผู้ประกอบการและพ่อค้าแม่ค้าที่จำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ ผลิตผลทางการเกษตร ตามตลาดนัด ถนนคนเดิน และรถเร่ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ได้เดินทางมายื่นขอตรวจหาเชื้อโควิด-19 เฉลี่ยวันละ 50–100 คน เพื่อนำไปเป็นหลักฐานประกอบการยื่นขออนุญาตจำหน่ายสินค้า ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ออกประกาศ ฉบับที่ 14 ลงวันที่ 23 เม.ย. ปลดล็อกเปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน เพื่อบรรเทาผลกระทบให้กับพ่อค้าแม่ค้าสามารถประกอบอาชีพค้าขายได้ตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค.นี้ โดยกำหนดให้พ่อค้าแม่ค้าที่จะสามารถขายของได้จะต้องผ่านการตรวจเชื้อโควิด-19 และปฏิบัติตามเงื่อนไขหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการโรคติดต่อที่กำหนดไว้

โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ได้เริ่มเปิดให้บริการแก่ผู้ประกอบการ พ่อค้าแม่ค้าที่มีความประสงค์จะตรวจหาเชื้อโควิด เพื่อนำไปยื่นขออนุญาต ที่บริเวณศูนย์ตรวจสุขภาพ อาคารจอดรถ ชั้น 1 โรงพยาบาลบุรีรัมย์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.00 น. ตั้งแต่วันที่ 25 เม.ย. ที่ผ่านมา ส่วนตามอำเภอต่างๆ ให้ไปยื่นขอตรวจได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ โดยผู้ที่ตรวจจะต้องจ่ายค่าบริการคนละ 500 บาท

ด้านนางขวัญศิริ พุ่มพฤก แม่ค้าขายน้ำสมุนไพรตลาดคนถนนเดินเซราะกราว บอกว่า หลังจากทางจังหวัดได้ประกาศปิดตลาดนัด ถนนคนเดิน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคมาตั้งแต่กลางเดือน มี.ค.ที่ผ่านมา ทำให้ได้รับความเดือดร้อนขาดรายได้จุนเจือครอบครัว แต่หลังจากทางคณะกรรมการโรคติดต่อมีประกาศจะให้เปิดตลาดอีกครั้งในวันที่ 1 พ.ค.ที่จะถึง ก็ดีใจจะได้กลับมาขายของได้เหมือนเดิมทำให้มีรายได้เลี้ยงครอบครัว วันนี้จึงรีบมาตรวจหาเชื้อโควิดเพื่อจะได้นำไปยื่นอนุญาตขายของที่ตลาดถนนคนเดิน ตามเงื่อนไขของทางคณะกรรมการโรคติดต่อกำหนด

สำหรับประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดบุรีรัมย์ ฉบับที่ 14 ระบุว่า ผู้ประกอบการต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน จ.บุรีรัมย์ หรือพักอาศัยอยู่ใน จ.บุรีรัมย์มาแล้วไม่น้อยกว่า 14 วัน และต้องเข้ารับการตรวจร่างกายแล้วไม่พบอาการ หรือการตรวจทางห้องปฏิบัติการแล้วไม่พบเชื้อโควิด-19 และต้องมีเครื่องหมายแสดงการปลอดเชื้อโควิด (สติกเกอร์) บนบัตรประจำตัวประชาชน จึงอนุญาตให้เปิดบริการได้ ซึ่งกำหนดทั้ง พ่อค้าแม่ค้า ตลานัด ถนนคนเดิน ร้านอาหาร ผู้ประกอบกิจการรถเร่

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...