{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 10 เม.ย. ที่ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช นายศิริพัฒ พัฒกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รับทราบสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19 ,การจัดตั้งศูนย์กักกันคนไทยผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ ที่มีภูมิลำเนาในจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ ศูนย์พัฒนาการสาธารณสุขมูลฐานภาคใต้ รวมทั้งพิจารณามาตรการต่าง ๆ ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้วว่ามีมาตรการใดบ้างสามารถผ่อนคลายได้หรือขยายเวลาบังคับใช้ต่อไป รวมทั้งพิจารณามาตรการใหม่เพิ่มเติม
.
กรณีการปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวที่จะครบกำหนดในวันที่ 15 เม.ย.ประกอบด้วย ร้านเสริมสวย แต่งผม หรือตัดผม และสถานเสริมความงาม ที่ประชุมได้พิจารณาอย่างละเอียดแล้ว เห็นว่าเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือนร้อนของผู้ประกอบกอาชีพดังกล่าว จึงมีมติให้เปิดกิจการได้ตั้งแต่วันที่ 16 เม.ย. เป็นต้นไป
แต่ต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครศรีธรรมราชกำหนด เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือ การทำความสะอาดอุปกรณ์ กวาดเส้นผม ทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุกครั้งก่อนที่จะให้บริการคนต่อไป การนัดหมายล่วงหน้า เป็นต้น ซึ่งจะได้ประกาศให้ทราบต่อไป
.
ส่วนร้านค้าในห้างเทสโกโลตัส สาขานครศรีธรรมราช ให้ปิดเป็นการชั่วคราวเป็นเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 10 เม.ย. เป็นต้นไป ยกเว้น สถาบันการเงิน ธนาคาร ซูเปอร์มาเก็ต ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือและระบบสื่อสาร ร้านขายยา หรือสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
.
นอกจากนี้ที่ประชุมได้เห็นชอบให้ลดด่านตรวจคัดกรองผู้ที่เดินทางจาก กทม. และจังหวัดเสี่ยง จาก 5 ด่าน เหลือ 3 ด่าน คือ ด่านตรวจอำเภอถ้ำพรรณรา ด่านตรวจบ้านคอกวัว อ.จุฬาภรณ์ และด่านตรวจบ้านฉิมหลา อ.หัวไทร เนื่องจากเป็นด่านตรวจหลักที่มีผู้สัญจรข้ามจังหวัดจำนวนมาก
สำหรับสถานการณ์ผู้ป่วยโควิด-19 ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ล่าสุด.พบผู้ป่วยเพิ่มอีก 1 ราย ขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช รวมผู้ป่วยสะสม 7 ราย รักษาหายแล้ว 4 ราย รักษาอยู่โรงพยาบาล 3 ราย ส่งตรวจไม่พบเชื้อ 177 ราย รอผลตรวจ 5 ราย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...