{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ปิดสำนักงานฆ่าเชื้อ ! กกต. แจ้งพบพนักงาน นิติกร 1 คน ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นกลุ่มคนไข้ไม่แสดงอาการ ไม่มีประวัติเดินทางไปต่างประเทศ

วันที่ 25 เมษายน สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (สำนักงานกกต.) ออกเอกสารข่าว แจ้งว่า เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 ช่วงค่ำได้รับรายงานจากสำนักวินิจฉัยและคดีว่า พบพนักงานของสำนักงานกกต. ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 จำนวน 1 ราย ตำแหน่ง นิติกร สำนักวินิจฉัยและคดี โดยเป็นการพบการติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองตามแนวทางค้นหาผู้ป่วยเชิงรุก (Active finding) ณ บริเวณอาคารแฟลตเคหะหลักสี่ ซอยแจ้งวัฒนะ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

สำนักงานได้ประสานงานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เพื่อส่งตัวเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น โดยทันทีที่พบเหตุแล้ว จากการตรวจสอบประวัติการเจ็บป่วยเบื้องต้นพบว่า ผู้ป่วยรายดังกล่าวเป็นคนไข้ในกลุ่มไม่แสดงอาการ และไม่มีประวัติการเดินทางไปต่างประเทศ โดยสำนักงาน กกต. ได้ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อค้นหาบริเวณพื้นที่เสี่ยงเพื่อแจ้งให้ผู้สัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยรายนี้ ทั้งกลุ่มเสี่ยงสูงและกลุ่มเสี่ยงต่ำทราบ เพื่อดำเนินการตรวจหาเชื้อเพิ่มเติมหรือกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน เพื่อตรวจดูอาการต่อไปแล้ว

ทั้งนี้ สำนักงาน กกต. ได้ปฏิบัติตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยการทำความสะอาดด้วยยาฆ่าเชื้อในบริเวณสำนักงาน กกต. ในวันเสาร์ที่ 25 เมษายน 2563 เวลา 13.30 น. และดำเนินการคัดกรองพนักงานของสำนักงานอย่างเข้มงวด ห้ามบุคคลที่เคยมีประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อเข้าปฏิบัติงานที่สำนักงาน กกต. รวมทั้งสั่งให้ตรวจหาเชื้อและกักตัวเองเพื่อสังเกตอาการ พร้อมเพิ่มมาตราการเฝ้าระวัง ติดตามสถานการณ์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรคดังกล่าว ตามแนวทางมติคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ และคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดโดยเคร่งครัด

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...