Advertisement

SHARE

พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 แบบไม่แสดงอาการ 415 คน จากการตรวจเชิงรุกกว่าหมื่นคนในจังหวัดปทุมธานี และพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 900 คน อยู่ระหว่างติดตามกว่า 500 คน

วันที่ 21 ก.พ. 2564 นายแพทย์จักรรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผู้อำนวยการกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค เผยว่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปทุมธานี และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 4 สระบุรี ได้ดำเนินการคัดกรองเชิงรุก ตั้งแต่วันที่ 9 – 19 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ตลาดพรพัฒน์และตลาดใกล้เคียง จังหวัดปทุมธานี กว่า 10,000 คน พบผู้ติดเชื้อไม่แสดงอาการ 415 คน ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า แม่ค้าคนไทยในตลาด และลูกจ้างแรงงานต่างด้าว พบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกว่า 900 คน ติดตาม ได้แล้ว 300 กว่าคน อยู่ระหว่างติดตามอีก 500 กว่าคน 

นายแพทย์จักรรัฐขอให้ผู้ที่ไปตลาดหรือผู้เกี่ยวข้องตลาดพรพัฒน์ ช่วงวันที่ 9-13 กุมภาพันธ์ 2564 หรือก่อนหน้านี้ 7 วัน แยกสังเกตอาการตนเอง ลดการพบปะผู้อื่น หลีกเลี่ยงเดินทางไปสถานที่มีคนจำนวนมาก สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา รักษาระยะห่าง หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกัน แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว หมั่นล้างมือบ่อยๆ ถ้าไม่แน่ใจหรือมีอาการสงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือโทรสายด่วน 1422 หรือพบแพทย์ใกล้บ้าน 

ทั้งนี้ ขอแนะนำให้ประชาชนเลือกไปตลาดที่มีคนไม่หนาแน่น โดยเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในตลาด ใช้แอปพลิเคชันหมอชนะ สแกนไทยชนะก่อนเข้าตลาด  ขอให้เจ้าของตลาดปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค มีการควบคุมจำนวนคนเข้า-ออก คัดกรองวัดไข้ก่อนเข้าตลาด จัดเส้นทางเดินทางเดียว ส่วนพ่อค้าแม่ค้าซึ่งต้องอยู่ในตลาดเป็นเวลานาน ขอให้สวมหน้ากากอย่างถูกวิธี ที่สำคัญขอให้ทำความสะอาดแผงกั้นระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายซึ่งเป็นจุดเสี่ยงสำคัญให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ เป็นการป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อ สร้างความมั่นใจให้กับผู้ซื้อ 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...