{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คณบดีศิริราช วิเคราะห์สถานการณ์โควิด-19 ต้องรอดูจนถึงวันที่ 22 เมษายน หาก 3 ตัวเลข “ผู้ติดเชื้อรายใหม่” “ผู้ป่วยที่รักษาหาย” และ “ผู้เสียชีวิต” มีแนวโน้มดีขึ้นสามารถลดมาตรการคุมเข้มบางอย่างได้ แต่ไม่ควรคลายเร็วเกินไปเหมือนบางประเทศ 

วันที่ 15 เมษายน ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวในการสรุปประเด็นสำคัญ​ “การคาดการณ์การระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)” ตอนหนึ่งว่า ในวันที่ 10 เมษายนเป็นวันแรกที่มีจำนวนผู้ป่วยรักษาหายมากกว่าผู้ป่วยใหม่ โดยที่ประเทศไทยมีการตรวจเชื้อโควิด-19 แล้ว 109,498 ตัวอย่าง มีผู้ติดเชื้อล่าสุดอยู่ที่ 2,473 คน หากคิดจำนวนที่ตรวจต่อประชากรหนึ่งล้านคน ไทยอยู่ที่ 1,509 คน

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวว่า เรายังคงต้องเฝ้าติดตามดู อัตราการพบผู้ป่วยใหม่, อัตราการเสียชีวิต และอัตราการกลับบ้าน (ผู้ป่วยที่รักษาหายแล้ว) โดยแนะนำว่า หากประเทศจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการอะไรบางอย่าง ขอให้แน่ใจว่าตัวเลขต่างๆนี้ ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 14 วัน จากวันนี้วันที่ 15 ไปอีก 7 วันถึงวันที่ 22 เมษายน และที่สำคัญจำนวนการตรวจเราต้องไม่ลดลง เพราะถ้าเราตรวจน้อยลงแล้วเห็นจำนวนผู้ป่วยใหม่น้อยลงเราจะนึกไปว่าเราดีขึ้น

“จำนวนการตรวจต้องไม่น้อยลง แสดงว่าประเทศไทยเราคนที่มีเชื่ออยู่ต่างๆ เหล่านี้อาจจะลดลงจริง อาจจะนำไปสู่การพิจารณาปรับเปลี่ยนมาตรการ”

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวต่อว่า สิ่งหนึ่งที่ต้องนำมาคิดในการปรับเปลี่ยนมาตรการคือจุดสมดุล ระหว่างการดูแลสุขภาพ (การควบคุมเชื้อ) การดูแลระบบเศรษฐกิจของประเทศ และการดูแลสภาพสังคม เราเห็นตัวอย่างในสองประเทศ (ญี่ปุ่น,สิงคโปร์) ที่ลดมาตรการเร็วเกินไป สิ่งที่เกิดขึ้นคือจำนวนผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เมื่อประเทศเราอยู่ในระยะที่คุมทุกอย่างอยู่เรียบร้อยก็ไปกระทบกับระบบเศรษฐกิจ จึงมีบางโมเดลคือหย่อนลงบ้างในระดับหนึ่งแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็กลับมาคุมเข้มใหม่

“ความเห็นส่วนตัวอาจจะมีการปรับเปลี่ยนมาตรการ และถ้าจะปรับเปลี่ยนมาตรการขอให้หลังครบ 14 วัน และขอให้เป็นอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มทำเฉพาะกิจกรรมที่สำคัญบ้าง ส่วนกลุ่มเสี่ยง เช่น ผู้สูงอายุ ผู้มีความผิดปกติในระบบทางเดินหายใจยังควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้าน”

ศ.นพ.ประสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้ายว่า มันคงไม่เร็วนักกว่าไวรัสตัวนี้จะหายไปจากประเทศไทย ยังคงอีกเป็นเดือนๆ แต่เมื่อไหร่ถ้าความรุนแรงของมันน้อยลง อัตราการเสียชีวิตต่างๆ มันน้อยลงเราสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงปกติมากขึ้น และขอให้ทุกคนมีส่วนร่วมทำให้ประเทศไทยประสบความสำเร็จในเรื่องนี้

(คลิปจาก siriraj channel)

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...