{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 29 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มาตรการการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดอุบลราชธานี มีความเข้มข้นขึ้นตามลำดับ โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มีหนังสือสั่งให้ร้านสะดวกซื้อทุกประเภทปิดการจำหน่ายสินค้าในเวลา 22.00 น. และเปิดใหม่เวลา 05.00 น. ตั้งแต่ 28 มี.ค. – 12 เม.ย. และกำลังพิจารณาสั่งห้ามร้านขายของชำไม่ให้จำหน่ายสุราและเบียร์ เพื่อไม่เปิดโอกาสให้มีการตั้งวงสังสรรค์ดื่มสุรา และปฏิบัติตามมาตรการทิ้งระยะห่างของสังคมลดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 โดยอาจจะกำหนดเบื้องต้น 15-30 วัน ตามสถานการณ์

นอกจากนี้ ยังสั่งการให้ฝ่ายปกครอง ร่วมกับตำรวจ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ อปพร.เพิ่มการตั้งจุดสกัดคัดกรองประชาชนที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด โดยแบ่งจุดสกัดไว้เป็น 2 วงรอบ คือ พื้นที่ส่วนในของจังหวัดรวม 8 เส้นทาง รอบนอกที่ติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง 10 อำเภอ จำนวน13 จุด
.
ผู้จะเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัด นอกจากจะถูกตรวจคัดกรอง โดยตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายแล้ว ยังต้องแจ้งจุดหมายที่ต้องการจะเดินทางไป หรือเป็นทางผ่าน เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ส่งต่อข้อมูลและติดตามเฝ้าระวังของผู้ที่จะเดินทางเข้ามาในจังหวัด

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า สาเหตุที่ต้องใช้มาตรการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้น เนื่องจากขณะนี้ มีผู้เดินทางกลับจากประเทศกลุ่มเสี่ยงและจากจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดเข้ามาอยู่ในจังหวัดกว่า 10,000 คน โดยทั้งหมดอยู่ระหว่างการเฝ้าระวังเป็นเวลา 14 วัน
.
รวมทั้งที่ผ่านมาจังหวัดอุบลราชธานี ก็ถือเป็นพื้นที่เสี่ยงของการแพร่ระบาด เพราะพบผู้ป่วยติดเชื้อแล้ว 12 ราย อยู่ระหว่างรอผลอีก 5 ราย ทำให้คาดการณ์จะเป็นจังหวัดที่อาจมีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 มากกว่าจังหวัดอื่นในภาคอีสาน จึงต้องใช้มาตรการคัดกรองเข้มข้นกว่าปกติ เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อนี้ให้อยู่ในวงจำกัดให้ได้

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...