{{-- --}}
Advertisement

SHARE

วันที่ 3 พ.ค. เวลา 16.00 น.ที่ห้องประชุมศรียะลา จ.ยะลานพ.สงกรานต์ ไหมชุม นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดยะลา แถลงถึงการปฏิบัติการเชิงรุก หรือ Active case finding ตั้งแต่วันที่ 20 เม.ย.ว่า พุ่งเป้าค้นหาคัดกรองตรวจเชื้อ โควิด-19 ในพื้นที่ที่มีรายงานการติดเชื้อมาก่อน และหาผู้มีความเสี่ยงครอบคลุมทุกอำเภอ เพื่อให้พบผู้ติดเชื้อระยะแรก ให้ได้รับการรักษาเร็ว ลดการแพร่เชื้อ หยุดยั้งการระบาดก่อนเดือนรอมฎอน
.
ผลจากการค้นหาเชิงรุก (Active case finding) ในกลุ่มเป้าหมายที่มีความเสี่ยง 9 กลุ่มเป้าหมาย คือผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาจาก มาเลเชีย อินโดนีเชีย ปากีสถาน, ผู้ที่เดินทางกลับจากประเทศมาเลเซีย, ผู้ร่วมกิจกรรมทางศาสนาในพื้นที่, ผู้ที่ร่วมกิจกรรมฮาลาเกาะห์, กลุ่มเสี่ยงหมู่บ้านที่ปิดพื้นที่, ผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยัน, ผู้ที่เดินทางกลับจากกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด, กลุ่ม Local Quarantine และกลุ่มรวมเป้าหมาย


ในการค้นหาเชิงรุกจำนวน 3,277 ราย ได้เก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อ (Swab) ระหว่างวันที่ 18 – 24 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 20 ราย (อ.เมือง 3 ราย,อ.ยะหา 3 ราย และอ.บันนังสตา 14 ราย)
.
ทีมสอบสวนโรคจังหวัดยะลาได้สอบสวนค้นหาความเชื่อมโยง จากผู้ติดเชื้อยืนยัน 20 รายนี้ พบผู้สัมผัสใกล้ชิด ที่มีความสัมพันธ์ทำกิจกรรมร่วมกันรวมจำนวน 671 ราย ซึ่งได้เก็บสิ่งส่งตรวจ ผลพบผู้ติดเชื้อยืนยันเพิ่ม 6 ราย (อ.บันนังสตา 5 ราย และอ.ยะหา 1 ราย) และได้สอบสวนโรค ทั้ง 6 ราย โดยค้นหาผู้สัมผัสใกล้ชิดได้เพิ่มอีก 311 ราย


จากนั้นเมื่อวันที่ 2 พ.ค. ได้รับรายงานผลการตรวจหาเชื้อจากจำนวน 311 ราย ผลปรากฏว่าพบผู้ติดเชื้อยืนยันจำนวน 40 ราย คือ อ.เมือง 4 ราย, อ.ยะหา 24 ราย ,อ.บันนังสตา 7 ราย และ อ.รามัน 5 ราย ไม่พบเชื้อ 271 ราย
.
เป็นข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยันสูงสุดตั้งแต่มีการรายงานของจังหวัดยะลา โดยทั้ง 40 รายนั้น ขณะนี้ได้เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลทั้งหมดแล้ว และทั้ง 40 ราย ไม่แสดงอาการใดๆ จึงเป็นข้อสังเกตให้มีการเก็บสิ่งส่งตรวจหาเชื้อใหม่ เพื่อส่งตรวจยืนยันอีกครั้ง ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์จังหวัดสงขลา และเมื่อทราบผลยืนยันจะรายงานให้ทราบต่อไป

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...