{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ซีพี ออลล์ ร่วมกับมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ผลักดันสร้างเยาวชนรักษ์โลก ปลูกฝังให้เยาวชนร่วมลดปริมาณขยะในโครงการ ‘ต้นกล้าไร้ถัง’ โดยก่อนหน้า ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่เข้าร่วมโครงการ ประสบความสำเร็จในการลดปริมาณขยะจาก 15 ตัน เหลือ 2 กิโลกรัมต่อเดือน ทำให้มีการต่อยอดโครงการนำร่องอีก 54 โรงเรียนในครั้งนี้ และโครงการได้ตั้งเป้าภายในปีการศึกษา 2565 จะขยายความสำเร็จสู่ 392 โรงเรียนที่อยู่ภายใต้มูลนิธิสานอนาคตการศึกษาอีกด้วย

สุวิทย์ กิ่งแก้ว ที่ปรึกษาอาวุโสคณะเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น เผยว่า

“อาจไม่ใช่ทุกโรงเรียนที่จะลดขยะได้จาก 15 ตัน เหลือเพียง 2 กิโลกรัมในระยะเวลาอันรวดเร็ว เพราะแต่ละโรงเรียนมีบริบทที่แตกต่างกัน แต่สิ่งที่เราต้องการเห็น และต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้เกิดขึ้น คือการส่งต่อองค์ความรู้และทักษะในการจัดการขยะอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดการลดปริมาณการก่อขยะตั้งแต่ต้นทาง พร้อมทั้งปลูกฝังจิตสำนึกในการลดขยะไปยังเยาวชน ซึ่งเป็นต้นกล้าแห่งอนาคต เพื่อให้เกิดความใส่ใจดูแลและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม บรรเทาปัญหามลภาวะอย่างยั่งยืน”

โดยความสำเร็จในโครงการต้นกล้าไร้ถัง ของโรงเรียนอนุบาลทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ เกิดจากหลักการลด ละ เลิก สิ่งที่สามารถกลายมาเป็นขยะ อย่างเช่น หลอด จานกระดาษ แก้วน้ำแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ซึ่งอาศัยการสร้างความร่วมมือกับพ่อค้าแม่ค้าในโรงเรียน ให้เลิกขายและใช้ภาชนะที่สร้างขยะ นอกจากนี้ยังมีการซื้อแก้วน้ำส่วนตัวให้นักเรียน และยังมีการปลูกฝังให้นักเรียนในโรงเรียนมีส่วนร่วมในการจัดการขยะในชีวิตประจำวันตั้งแต่ต้น เพื่อให้เห็นภาพร่วมของปัญหาในการจัดการขยะชัดเจนขึ้น นอกจากนี้ยังมีการบูรณาการหลักสูตรการจัดการขยะ เพื่อต่อยอดความรู้นำสิ่งที่ถูกทิ้งมารียูส รีไซเคิล และผลิตเป็นวัสดุอินทรีย์สร้างรายได้กลับสู่โรงเรียนอีกด้วย

ซีพี ออลล์ เป็นพลังหลักในการเข้าไปสนับสนุนงบประมาณ พร้อมทั้งให้คำแนะนำ จนเกิดการพัฒนาเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อมอบองค์ความรู้ด้านการจัดการขยะให้แก่คนในชุมชน ทำให้โครงการต้นกล้าไร้ถัง ได้สร้างโมเดลการการจัดการขยะที่ทำได้จริงและยั่งยืนให้กับชุมชน

สุวิทย์เสริมอีกว่า “ทุกโรงเรียนต่างมีความมุ่งมั่นในการลดปริมาณขยะในโรงเรียนและชุมชนโดยรอบอยู่แล้ว วันนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นในการปลูกฝังเยาวชน บ่มเพาะต้นกล้า ให้มีความรู้และทักษะในการจัดการขยะอย่างถูกวิธี และยั่งยืนต่อไป”

54 โรงเรียนนำร่องในครั้งนี้ จะได้รับคู่มือการดำเนินการจัดการขยะของโครงการต้นกล้าไร้ถัง พร้อมสื่อการเรียนรู้ เพื่อจัดทำเป็นศูนย์การเรียนรู้ชุมชน ให้กลับไปใช้ดำเนินการต่อในโรงเรียนของตัวเอง ขณะเดียวกัน จะได้รับคำแนะนำ การติดตาม และประเมินผลอย่างใกล้ชิด จากทั้งโรงเรียนอนุบาลทับสะแก และทางซีพี ออลล์ ตลอดช่วงปีการศึกษา 2563

นอกจากนี้ ซีพี ออลล์ ยังวางแผนในอนาคตขยายผลโครงการต้นกล้าไร้ถังไปสู่ทั่วประเทศ โดยจะเริ่มดำเนินการกับโรงเรียนที่อยู่ในเครือข่ายสานอนาคตการศึกษา CONNEXT ED ภายใต้ความดูแลของซีพี ออลล์ จำนวนกว่า 392 โรงเรียนภายในปี 2565 อีกด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...