Advertisement

SHARE

ท่ามกลางบรรยากาศลมพัดเย็นสบายใต้ต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์ ได้ถูกดัดแปลงให้เป็นสถานที่พักผ่อนสำหรับนักท่องเที่ยว ที่แวะมาอุดหนุนกาแฟและเครื่องดื่มฝีมือเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านนาคู ซึ่งตั้งร้านอยู่ด้านข้าง ติดถนนสายหลัก มีที่นั่งให้เลือกทั้งในห้องแอร์และแบบเปิดโล่ง นอกจากเปิดขายกาแฟและเครื่องดื่มต่างๆ แล้ว ยังมีสินค้า OTOP พร้อมการตกแต่งบริเวณร้านอย่างมีเอกลักษณ์ โดยในอนาคตอาจเป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ของอำเภอนาคูอีกด้วย

ร้านกาแฟดังกล่าวถือเป็น “ร้านกาแฟสร้างอาชีพ” ที่สนับสนุนให้นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูมีอาชีพติดตัวตั้งแต่เด็ก โดยในเบื้องต้นฝึกฝนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ก่อน นอกจากเด็กๆ จะได้เรียนรู้วิธีการชงกาแฟและเครื่องดื่มชนิดต่างๆ แล้ว ยังได้เรียนรู้การต้อนรับลูกค้า การรับออเดอร์ การคิดเงิน ฝึกการขาย ฯลฯ ซึ่งบรรจุเป็นหนึ่งในวิชาเรียน และสับเปลี่ยนเวรหมุนเวียนกันมาลงมือปฏิบัติจริง

เด็กชายพิพัฒน์พล พรมประศรี และ เด็กหญิงสุธิตา จังพล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาคู ซึ่งเป็นนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าว กล่าวว่า รู้สึกสนุก ได้เรียนรู้สูตรการชงเครื่องดื่มและมีอาชีพติดตัว โดยเด็กชายพิพัฒน์พลมีหน้าที่ต้อนรับและบริการลูกค้า ส่วนเด็กหญิงสุธิตามีหน้าที่รับออเดอร์และชงเครื่องดื่มต่างๆ ซึ่งหลังจากที่ได้เข้ามาร่วมโครงการและทดลองปฏิบัติจริงแล้ว เด็กชายพิพัฒน์พลอยากขายเครื่องดื่มเป็นอาชีพเสริม ส่วนเด็กหญิงสุธิตาอยากเปิดร้านกาแฟเป็นของตัวเองในอนาคต

เด็กชายพิพัฒน์พล พรมประศรี และ เด็กหญิงสุธิตา จังพล นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านนาคู

ร้านกาแฟสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ จัดตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “ร้านกาแฟเสรีไทย” ตั้งอยู่ในทำเลศักยภาพใจกลางอำเภอนาคู ติดถนนสายหลัก วางคอนเซ็ปต์ของร้านอย่างโดดเด่น ด้วยประวัติศาสตร์ของพื้นที่บ้านนาคูในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 เข้ามาใช้ในการตกแต่งร้าน ภายในร้านจะมีสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ตลอดจนสินค้า OTOP ของอำเภอนาคูและอำเภอข้างเคียงใน จ.กาฬสินธุ์ วางจำหน่าย ตัวร้านยังจัดตั้งเป็นสหกรณ์ให้คุณครู นักเรียน ตลอดจนผู้ปกครองของนักเรียนปัจจุบัน สามารถร่วมเป็นเจ้าของร้าน ด้วยการถือหุ้นสหกรณ์ในราคาเพียงหุ้นละ 10 บาท และได้รับปันผลหากมีกำไรจากการบริหารจัดการร้าน

โดยร้านกาแฟสร้างอาชีพ โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ ได้รับการสนับสนุนจาก “ซีพี ออลล์” และ “ซีพี รีเทลลิงค์” ซึ่งโรงเรียนบ้านนาคู เป็นโรงเรียน Best Practice ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการที่สามารถสร้างความยั่งยืนสู่ชุมชนได้ โดยทาง “ซีพี ออลล์” และ “ซีพี รีเทลลิงค์” ได้สนับสนุนทั้งด้านงบประมาณ องค์ความรู้ในการบริหารจัดการร้านกาแฟ องค์ความรู้ในการคัดเลือกเมล็ดพันธุ์และชงเครื่องดื่ม อุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ ในการดำเนินธุรกิจร้านกาแฟ ให้แก่โรงเรียน ตลอดจนผู้บริหารสถานศึกษา คุณครู และนักเรียนที่เข้ามามีส่วนร่วมในโครงการรุ่นแรก

ขณะเดียวกัน ทางโรงเรียนก็ได้บูรณาการหลักสูตรการบริหารร้านกาแฟในฐานะหลักสูตรท้องถิ่น ให้นักเรียนได้เรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับระดับชั้นของตัวเองด้วย รวมทั้งเปิดโอกาสให้คนในชุมชนเข้ามาเรียนรู้ในรูปแบบคอร์สอบรมระยะสั้น ซึ่งเป็นส่วนสำคัญให้โครงการเดินหน้าสร้างประโยชน์แก่ทั้งนักเรียน ครู ผู้ปกครอง และคนในชุมชนได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องกับแนวทางที่ นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารออลล์ ออนไลน์ และเซเว่น อีเลฟเว่น ได้กล่าวไว้ว่า การส่งเสริมการสร้างอาชีพอย่างยั่งยืน เป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนชุมชนและสังคมให้เดินหน้าไปได้อย่างแข็งแกร่ง

นายธานินทร์ บูรณมานิต กรรมการผู้จัดการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

ทั้งนี้ รูปแบบของร้านกาแฟสร้างอาชีพ จะต้องผ่านเกณฑ์มิติด้านความยั่งยืน 3 ข้อ ได้แก่

  1. การสร้างรายได้อย่างยั่งยืนต้องมีแผนสร้างรายได้ด้วยตัวเองและชุมชนได้อย่างต่อเนื่อง
  2. การบูรณาการความรู้มาเป็นหลักสูตรมีการบรรจุเนื้อหาในรูปแบบหลักสูตรท้องถิ่น ให้ครูและนักเรียนในระดับชั้นที่เหมาะสมสามารถฝึกอาชีพ มีทักษะติดตัวตั้งแต่เด็ก
  3. การพัฒนาสู่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนเป็นพื้นที่เปิดแห่งใหม่ให้คนในชุมชนสามารถเข้ามาเรียนรู้การสร้างอาชีพในรูปแบบคอร์สระยะสั้น

ในงานวันส่งมอบร้านกาแฟสร้างอาชีพ มูลค่า 780,000 บาท ให้แก่โรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการ CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า โรงเรียนบ้านนาคูสามารถผ่านเกณฑ์ทั้ง 3 ข้อได้อย่างโดดเด่น และมีวิธีการดำเนินการที่สามารถเป็นต้นแบบให้แก่โรงเรียนอื่นๆ ในการช่วยสร้างอาชีพให้แก่ครู ผู้ปกครอง นักเรียน และชุมชนต่อไปได้

นายตรีเทพ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา ประธานคณะทำงานโครงการ CONNEXT ED บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)

“หากโครงการกาแฟสร้างอาชีพของโรงเรียนบ้านนาคูประสบความสำเร็จ อาจมีการยกระดับโรงเรียนบ้านนาคู จากโรงเรียน Best Practice สู่โรงเรียนต้นแบบ (School Model) กลายเป็นต้นแบบที่สำคัญที่โรงเรียนอื่นๆ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) อีก 30,000 กว่าแห่ง สามารถเข้ามาศึกษาดูงานและขอแนวทางการดำเนินโครงการ ไปปรับใช้กับโรงเรียนของตัวเองได้” นายตรีเทพ กล่าว

ด้าน นายสมศักดิ์ วันโนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู จ.กาฬสินธุ์ เผยว่า ก่อนหน้านี้ทางโรงเรียนได้มีการยื่นเรื่องขอทุนสนับสนุนจากทางซีพีออลล์ในปี 2562 เพื่อต้องการให้นักเรียนได้มีโอกาสในการสร้างอาชีพในอนาคต

“ทางโรงเรียนได้รับการสนับสนุนการสร้างร้านกาแฟเสรีไทยในพื้นที่ของโรงเรียน เพื่อสร้างเป็นแลนด์มาร์กสำหรับนักท่องเที่ยวได้แวะมาเยี่ยมชม และในที่สุดก็ได้รับการสนับสนุนจากซีพีออลล์ และได้นำโครงการดังกล่าวเข้าหลักสูตรท้องถิ่นเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ ในโครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม โดยการระดมหุ้นทั้งนักเรียน ผู้ปกครอง คณะครู ในรูปแบบสหกรณ์ ต่อไปตรงนี้จะเป็นที่แสดงสินค้าโอทอปของชุมชนและจัดจำหน่ายอีกด้วย” ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู กล่าว

นายสมศักดิ์ วันโนนาม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาคู

ภายในงานส่งมอบร้านกาแฟชุมชนฯ นักเรียนโรงเรียนบ้านนาคูยังนำเสนอผลงานต่างๆ และโชว์ฝีมือการปรุงอาหารท้องถิ่นอีกด้วย นอกจากนี้ บริเวณโรงเรียนยังมีการคัดแยกขยะ ลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม ทั้งยังเป็นการปลูกฝังการอนุรักษ์ทรัพยากรและใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักเรียนไปในตัว

สำหรับบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในพันธมิตรก่อตั้งมูลนิธิสานอนาคตการศึกษา คอนเน็กซ์ อีดี (CONNEXT ED) และเป็น 1 ใน 41 องค์กรเอกชนที่เล็งเห็นความสำคัญและตอบรับการมีส่วนร่วมทางการศึกษา โดยปัจจุบัน ซีพี ออลล์ ดูแลโรงเรียนในโครงการ CONNEXT ED จำนวน 392 แห่งทั่วประเทศ ร่วมสนับสนุนโรงเรียนให้สามารถดำเนินโครงการด้านต่างๆ ทั้งโครงการที่ช่วยลดความเหลื่อมล้ำ โครงการพัฒนาคุณภาพคน โครงการเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขัน โครงการส่งเสริมอาชีพ โครงการด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีผู้นำรุ่นใหม่ หรือ School Partner ซึ่งเป็นอาสาสมัครจากในองค์กรร่วมลงพื้นที่และคอยให้คำแนะนำในการพัฒนาโครงการของโรงเรียนต่างๆ อย่างใกล้ชิด

ใครสนใจอุดหนุนเครื่องดื่มฝีมือน้องๆ นักเรียน แวะไปได้ที่ “ร้านกาแฟเสรีไทย” ตั้งอยู่ริมถนนบริเวณหน้าโรงเรียนนาคู อ.นาคู จ.กาฬสินธุ์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...