{{-- --}}
Advertisement

SHARE

คกก. ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ฯ เตรียมผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ เน้นส่งออกวัฒนธรรมไทย เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ พร้อมเตรียมมาตรการเยียวยากิจการภาพยนตร์หลังสถานการณ์โควิด-19

วันที่ 29 ธ.ค. 2563 เวลา 14.00 น. นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการภาพยนตร์และวีดิทัศน์แห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมได้รับทราบรายงานผลกระทบของอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ไทยจากการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งสร้างความเสียหายอย่างมากให้กับอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์ ตลอดจนธุรกิจที่เกี่ยวข้อง อาทิ กองถ่ายภาพยนตร์ โทรทัศน์ และโฆษณา ทำให้บุคลากรต้องหยุดงานและขาดรายได้ งานประกาศผลรางวัลและงานอีเว้นท์ด้านสื่อบันเทิงต้องถูกระงับ โรงภาพยนตร์ไม่สามารถเปิดบริการได้ตามปกติ 

ภาครัฐจึงเร่งออกมาตรการแก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ประกอบการ แรงงาน ลูกจ้าง รวมถึงผ่อนคลายให้ชาวต่างชาติสามารถเข้ามาถ่ายทำภาพยนตร์ในประเทศไทยได้ โดยในปี 2563 นี้ มีกองถ่ายภาพยนตร์เข้ามาถ่ายทำในประเทศไทย 7 เรื่อง สร้างรายได้ให้ประเทศ 148.48 ล้านบาท และมาสำรวจสถานที่ถ่ายทำอีก 6 เรื่อง ซึ่งมีแผนถ่ายทำในปี 2564 คาดว่าจะทำรายได้อีกกว่า 1,000 ล้านบาท 

เพื่อเป็นการส่งเสริมธุรกิจเหล่านี้ ที่ประชุมได้มีการหารือเกี่ยวกับคณะทำงานขับเคลื่อนอุตสาหกรรมภาพยนตร์และวีดิทัศน์เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยใช้มิติทางวัฒนธรรมและซอฟต์พาวเวอร์ (Soft Power) เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและผลักดันอุตสาหกรรมภาพยนตร์ฯ เป็นอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูงของประเทศ โดยการนำคอนเทนต์เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรม อาหาร สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยสอดแทรกในภาพยนตร์และสื่อต่างๆ เพื่อส่งออก เป็นการสร้างรายได้และฟื้นฟูเศรษฐกิจ 

โดยในที่ประชุมได้มีการเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ  เช่น จัดตั้งหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรง ในลักษณะ Single Agent ให้มีการสนับสนุนงบประมาณอย่างต่อเนื่อง อย่างน้อย 10 – 20 ปี  โดยให้ภาครัฐและเอกชนร่วมมือกันเพื่อส่งเสริมการผลิต Soft Power ของทั้งเนื้อหาบริการต่างๆ เพื่อเผยแพร่ทั้งในและต่างประเทศ โดยจะมีการกำหนดกลุ่มประเทศเป้าหมายให้ชัดเจน 

เกี่ยวกับเรื่องนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมกล่าวว่า ประเด็นนี้สอดคล้องกับข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ที่ให้ภาครัฐและเอกชนร่วมกันทำคอนเทนต์ หรือผลิตภาพยนตร์ที่มีเนื้อหาเน้นการสร้างมูลค่าเพิ่มโดยการใช้มิติวัฒนธรรมที่เป็นจุดแข็งของไทยด้วย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...