Advertisement

SHARE

การทวงหนี้ผ่านโซเชียลมีเดีย ถ้าลูกหนี้ไม่เปิดอ่านข้อความ จะไม่ถือเป็นการทวงหนี้

การทวงหนี้ผ่านโซเชียลมีเดีย ถ้าลูกหนี้เปิดอ่านข้อความ จึงถือเป็นการทวงหนี้

กรณีเพื่อนยืมเพื่อน กฎหมายนี้จะไม่ครอบคลุม ทวงได้เกินวันละ 1 ครั้ง ไม่มีความผิด

ห้ามทวงหนี้กับคนที่ไม่ใช่ลูกหนี้ จะสามารถทำได้เพียงสอบถามหรือยืนยันข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ติดต่อลูกหนี้เท่านั้น

ห้ามพูดจาดูหมิ่น ข่มขู่ ประจาน ใช้ความรุนแรงกับลูกหนี้ หากมีการข่มขู่หรือใช้ความรุนแรง มีโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท

ห้ามโพสต์ทวงหนี้ ผ่านหน้าไทม์ไลน์เฟซบุ๊กหรือเป็นสาธารณะ เพราะถือเป็นการประจานและเปิดเผยเกี่ยวกับการเป็นหนี้ของลูกหนี้ต่อบุคคลภายนอก มีโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปีหรือปรับ 1 แสนบาท

*ภาพนี้เป็นเพียงตัวอย่างบางส่วนของข้อกฎหมายเท่านั้น

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...