Advertisement

SHARE

‘สมาคมผู้ค้าปลีกไทย’ ประกาศยกระดับมาตรการคุมโควิด-19 ให้ทุกศูนย์การค้าภาคี เลื่อนเวลาปิดทำการเป็น 3 ทุ่มตรง มีผล 4 ม.ค. 64 เป็นต้นไป

วันที่ 3 ม.ค. 2564 สมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย เปิดเผยประกาศสำคัญยกระดับคุมโควิด ให้ทุกศูนย์การค้า รวมถึงร้านค้าในศูนย์การค้าและร้านค้าภาคีเครือข่ายยกระดับมาตรการการคัดกรองและเข้มงวดความปลอดภัยสุขอนามัย และให้ทุกศูนย์การค้ากำหนดปิดทำการเวลา 21.00 น. นับตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 2564 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เพื่อให้ความร่วมมือกับภาครัฐอย่างเคร่งครัด ในการควบคุมการแพร่ระบาดไวรัสโควิดระลอกใหม่ตามมาตรการที่เข้มข้นตามลำดับ รวมทั้งเพื่อความปลอดภัยและสุขอนามัยของประชาชนและการให้บริการที่ดีในสถานการณ์เช่นนี้

ประกาศจากสมาคมผู้ค้าปลีกไทยและสมาคมศูนย์การค้าไทย

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...