{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กระทรวงดิจิทัลเสนอโครงการช่วยผู้ได้รับผลกระทบโควิด ของบจากเงินกู้เฉียด 2 พันล้านบาท จัดอบรมบัณฑิตจบใหม่แต่ยังตกงานเพิ่มทักษะดิจิทัล ให้ค่าจ้าง 3 เดือนๆ ละ 1 หมื่นบาท ตั้งเป้า 5 พันคนจาก 5 หมื่นพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัล

วันที่ 13 ก.ค. 2563 นายพุทธิพงษ์ ปุณณกันต์ รมว.ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส) กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลฯ โดย บริษัท กสท โทรคมนาคม ได้เสนอของบประมาณ จาก พ.ร.บ.กู้เงิน เพื่อทำโครงการฝึกอบรมทักษะด้านดิจิทัล ซึ่งจะช่วยเพิ่มทักษะของนักศึกษาที่จบใหม่

โครงการดังกล่าวเกิดจากแนวคิดว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 จะมีน้องๆ นักศึกษาจบใหม่ที่อาจจะมีทักษะพื้นฐานด้านดิจิทัลไม่เพียงพอหรือไม่ตรงกับความต้องการของตลาด หากเราอบรมทักษะด้านดิจิทัลให้นักศึกษาจบใหม่เป็นเวลา 3 เดือน โดยมีเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ เดือนละ 10,000 บาท ระหว่างอบรม ก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพด้านดิจิทัลให้แก่นักศึกษาจบใหม่เหล่านี้ให้สามารถหางานได้

โครงการนี้ตั้งเป้าอบรม 50,000 ราย ซึ่งจะต้องเป็นผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่เกิน 3 ปี และยังไม่มีงานทำ และต้องไม่ซ้ำซ้อนกับคนที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลอยู่แล้ว โดยจะเน้นคนที่ไม่ได้จบทางด้านดิจิทัล

สามารถเลือกอบรมได้อย่างน้อย 2 หลักสูตร จาก 4 หลักสูตร คือ 1. การทำ content 2. การจัดการข้อมูลเพื่อทำ Big Data 3. Digital Marketing และ 4. การทำ E-Commerce ผู้ที่เข้าร่วมโครงการต้องผ่านการคัดเลือก ต้องเข้าเรียนตามที่กำหนดและผ่านการสอบวัดผล และจะมีการทำ job matching เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถได้คนที่มีทักษะตรงกับความต้องการ

ทั้งนี้ได้มีการหารือกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศ สมาคมธนาคารไทย สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย เพื่อทราบความต้องการของภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งหารือแนวทางในความร่วมมือในการอบรมทักษะ เพื่อให้ได้ทักษะที่ตรงกับความต้องการ

นายพุทธิพงษ์ กล่าวว่า น่าจะทราบผลการพิจารณาโครงการดังกล่าวจากคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ในช่วงเดือนสิงหาคม แต่ในระหว่างนี้ ทางกระทรวงดิจิทัลฯ จะเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานไว้ก่อน หากได้รับอนุมัติ ก็จะสามารถเริ่มดำเนินงานได้ทันที

ที่มา http://nscr.nesdb.go.th/thaime-project/

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในโครงการที่เสนอมีการของบประมาณรวม 1,999.5 ล้านบาท โดยเป็น
– ส่วนเงินเดือนผู้ร่วมโครงการ 50,000 คน รวม 1,500 ล้านบาท
– ค่าทรัพยากรด้านดิจิทัลรายบุคคล 127.5 ล้านบาท
– ค่าจัดทำระบบแรงงานและผู้ประกอบการดิจิทัล 160 ล้านบาท
– ค่าจัดทำหลักสูตรและวิทยากรหลัก 80 ล้านบาท
– ค่าที่ปรึกษากลุ่ม ICT 1,000 คน รวม 120 ล้านบาท
– ค่าจัดงานแสดงผลงาน พบผู้ประกอบการ พบแหล่งทุนทั่วประเทศ 6 ครั้ง 12 ล้านบาท

กำหนดตัวชี้วัดจากผู้อบรม 50,000 คน ผู้ผ่านหลักสูตร 5,000 คน สามารถพัฒนาเป็นผู้ประกอบการด้านดิจิทัลได้ และผู้ผ่านหลักสูตร 15,000 คน ได้รับการจ้างงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจดิจิทัล

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...