{{-- --}}
Advertisement

SHARE

กรมการค้าต่างประเทศ เผยสถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของปี 2563 มีมูลค่า 1,319,325 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.70 เทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นตัวเลขดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

วันที่ 2 ก.พ.2564 นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย ปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 1,319,325 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.70 เทียบกับปี 2562 ซึ่งเป็นตัวเลขดีกว่าที่คาดการณ์ไว้

สำหรับการค้าชายแดนและผ่านแดนแบ่งเป็นการส่งออก 766,314 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 2.16 และการนำเข้ามีมูลค่า 553,011 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 1.05 โดยไทยยังคงเป็นฝ่ายได้ดุลการค้ากับประเทศเพื่อนบ้านต่อเนื่อง 213,303 ล้านบาท ถือว่าทำได้ดีจากที่ประเมินเอาไว้ ทั้งๆ ที่มีสถานการณ์โควิด-19 ทำให้มีการปิดด่านการค้าและสถานการณ์เงินบาทแข็งค่า

ส่วนสถิติการค้าชายแดนของไทยกับเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ ได้แก่ มาเลเซีย เมียนมา สปป.ลาว และกัมพูชา มีมูลค่า 760,241 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 8.01 โดยมาเลเซียยังคงเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 249,499 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนหน้าร้อยละ 9.10 รองลงมา สปป.ลาว มีมูลค่าการค้ารวม 189,836 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.85 เมียนมา มีมูลค่าการค้ารวม 164,779 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 14.74 และกัมพูชา มีมูลค่าการค้ารวม 156,127 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 3.15 โดยสินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และรถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ

ส่วนการค้าผ่านแดนประเทศเพื่อนบ้านไปตลาดจีน สิงคโปร์ เวียดนามและประเทศอื่นๆ มีมูลค่ารวม 559,083 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.41 โดยจีนยังคงเป็นคู่ค้าสำคัญอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 238,790 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 20.01 รองลงมา สิงคโปร์ เวียดนาม สินค้าส่งออกสำคัญของไทยไปจีน ได้แก่ ผลไม้สด แช่เย็น แช่แข็งและแห้ง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และยางพารา

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...