{{-- --}}
Advertisement

SHARE

เรียนออนไลน์วันแรกสับสน “หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา” แนะพิจารณาเปิดเรียนต้องอยู่บนพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การเมือง 

วันที่ 19 พฤษภาคม นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยา คลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Yong Poovorawan กล่าวถึงการเปิดเรียนของนักเรียนทั่วประเทศกับการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยระบุว่า “โควิด 19 กับการเรียนหนังสือของเด็ก การทดลองเรียนออนไลน์ในวันแรก มีความสับสนพอสมควร เป็นที่ทราบกันดีว่า เด็กนักเรียนเองก็สามารถที่จะรับเชื้อ มีโอกาสที่จะติดเชื้อได้ไม่แตกต่างกับผู้ใหญ่ เมื่อเด็กนักเรียนติดเชื้อ จะมีอาการน้อย และจะนำเชื้อนั้นไปแพร่กระจายที่บ้าน ก็จะสร้างปัญหาได้ ในขณะเดียวกันเรื่องการเรียนของเด็กก็เป็นเรื่องสำคัญ

ทำอย่างไรที่จะให้เหมาะสมสมดุล เรียนหนังสือได้แต่จะต้องไม่เป็นคนกลางแพร่เชื้อ ทำอย่างไรจึงจะควบคุมการแพร่เชื้อ เมื่อเปิดเทอม เช่น การลดขนาดของจำนวนนักเรียน ในห้องเรียน คำนึงถึงระยะห่างของนักเรียน physical distancing ดูแลเรื่องสุขภาพอนามัย การล้างมือ การรับประทานอาหารที่สะอาด การใส่หน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการติดเชื้อและแพร่กระจายเชื้อ การตรวจวัดอุณหภูมิก่อนเข้าโรงเรียนและในชั้นเรียน
การเปิดหรือปิดโรงเรียนก็มีผลกระทบทั้งสองด้าน ควรจะต้องมีการพิจารณาอย่างรอบคอบทั้ง 2 ด้านร่วมกัน ในเด็กเล็กและเด็กโตก็แตกต่างกัน

การพิจารณาเปิดปิดจะต้องมีการปรึกษาหารือกันระหว่างหมอโรคติดเชื้อ นักระบาดวิทยา จิตแพทย์เด็ก และการพัฒนาการของเด็ก คุณครูที่รู้เรื่องทางวิทยาศาสตร์ เข้ามามีส่วนร่วม การตัดสินใจเปิด ปิดโรงเรียน จะต้องอยู่บนฐานของวิทยาศาสตร์ ข้อมูลหลักฐาน ที่เกิดประโยชน์ สุขภาพ ร่างกายและจิตใจ ไม่ใช่การเมือง”

 

ขอบคุณภาพ: สถาบันวิจัยและพัฒนา มทร.ศรีวิชัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรียนออนไลน์ผ่าน DLTV วันแรกพบปัญหาเว็บล่ม เด็กอุปกรณ์ไม่พร้อม

3 พรรคใหญ่ประสานเสียง เปิดโรงเรียนพื้นที่ไม่เสี่ยงไม่ต้องรอ 1 ก.ค. ดีกว่าเรียนออนไลน์

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...