Advertisement

SHARE

กระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงเพิ่มเติม กรณีบุคลากรที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 รายใหม่ล่าสุดเป็นบุคลากรจากโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ยืนยันไม่ใช่บุคลากรของสถาบันบำราศนราดูร

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ เว็บไซต์ สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เผยแพร่ข่าวระบุว่า นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันรายใหม่ล่าสุดในวันนี้ว่า เป็นบุคลากรของโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง ไม่ใช่บุคลากรของสถาบันบำราศนราดูรแต่อย่างใด ล่าสุดผู้ป่วยยืนยันรายดังกล่าวได้ส่งตัวเข้ารักษาที่สถาบันบำราศนาดูร

“ขอยืนยันว่าสถาบันบำราศนราดูรเป็นโรงพยาบาลที่ให้การดูแลรักษาโรคติดเชื้อโดยเฉพาะ จึงมีมาตรฐานในการดูแลผู้ติดเชื้อและบุคลากรทางการแพทย์” นายแพทย์สุวรรณชัยกล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...