Advertisement

SHARE

ผู้ถือใบขับขี่ตลอดชีพเตรียมตัว ขนส่งฯ เตรียมเรียกกลับมาตรวจสอบความพร้อมสมรรถภาพในการขับรถ (Recall) ป้องคนสูงอายุเกินกว่าจะขับขี่ได้ แต่ยังใช้รถ เสี่ยงก่ออุบัติเหตุบนถนน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวถึงกรณีที่เกิดอุบัติเหตุทางถนน ที่จังหวัดชลบุรี เพราะว่าสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากผู้ขับรถที่เกิดเหตุมีอายุสูงถึง 96 ปี จนมีการตั้งข้อสงสัยถึงความพร้อมของผู้ขับรถที่สูงอายุ ซึ่งที่ผ่านมามีสถิติอุบัติเหตุหลายครั้งเกิดขึ้นจากผู้สูงอายุที่แม้ว่า จะมีใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ แต่สภาพร่างกายเช่นการมองเห็น และการได้ยิน อาจไม่สมบูรณ์ก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

โดย นายจิรุตม์ ระบุว่า ในสัปดาห์หน้าจะหารือร่วมกับ นางจันทิรา บุรุษพัฒน์ รองอธิบดี ฝ่ายปฎิบัติการ กรมการขนส่งทางบก ให้จัดทำโครงการ “Recall” เพื่อให้ผู้ถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพ กลับมาแสดงตัวที่ขนส่งฯ ทั่วประเทศ และทำการทดสอบสมรรถภาพความพร้อมในการขับขี่อีกครั้ง โดยยืนยันว่า หากผู้ขับขี่รายใด ที่ยังมีสมรรถภาพร่างกายพร้อม ก็จะสามารถใช้ใบอนุญาตขับขี่ฉบับนั้นได้ต่อไป แต่หากผู้ถือใบอนุญาตรายใด สภาพร่างกายไม่สามารถขับรถได้แล้ว และอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุ ในการขับขี่บนท้องถนน ก่อให้เกิดอันตรายทั้งกับตัวเองและผู้ใช้รถอื่น ก็จะพิจารณาว่า จะต้องมีการยกเลิกใบอนุญาตของบุคคลนั้นหรือไม่ต่อไป ทั้งนี้ยอมรับว่ามาตรการดังกล่าวอาจจะกระทบสิทธิ์ของผู้ใช้รถที่ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพบ้าง แต่ก็เป็นไปเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของผู้ใช้รถส่วนรวม

“ย้ำว่าแนวปฏิบัติจะต้องมีการจัดชั้นอายุของผู้ที่จะเข้ารับการตรวจสมรรถภาพ แบ่ง เป็นกลุ่มตามช่วงอายุ เพื่อทยอยดำเนินการ ไม่ได้มีการเรียกมาตรวจครั้งเดียวจำนวนมาก รวมทั้งการตรวจจะต้องมีการนำแพทย์เข้ามาร่วมทดสอบในลักษณะ “fit to drive” ด้วย เพื่อให้ผลการตรวจเป็นที่ยอมรับ” นายจิรุตม์กล่าว

ทั้งนี้อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ระบุว่า การยกเลิกไม่ออกใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพได้นำมาใช้ตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งในปัจจุบันยังมีผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ตลอดชีพอีกจำนวนมาก คาดว่า อาจเป็นล้านใบ ที่ยังถือใบอนุญาตขับขี่แบบตลอดชีพอยู่ ซึ่งก็เชื่อว่า จะสามารถตรวจสอบตัวเลขได้ชัดเจนจากโครงการ Recall ดังกล่าวด้วย โดยโครงการจะสามารถเริ่มต้นได้เมื่อใดนั้น จะพิจารณาช่วงเวลาที่เหมาะสมอีกครั้ง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...