Advertisement

SHARE

วันที่ 14 ก.พ. นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวถึงกรณี การดำเนินการกับพรรคการเมืองอื่นๆ อีก 17 พรรคที่เข้าข่ายกู้เงินนอกจากพรรคอนาคตใหม่ที่ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณายุบพรรคแล้วว่า จะขอรอดูคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญในกรณีพรรคอนาคตใหม่ วันที่ 21 ก.พ. นี้ก่อน จึงจะสรุปแนวทางอีกครั้ง
.
ขณะที่การดำเนินคดีอาญา ทั้งกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรค 191 ล้านบาท และคดีที่นายธนาธร ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งที่มีคุณสมบัติต้องห้ามจากที่ยังถือหุ้นสื่อ คณะกรรมการไต่สวนส่งเรื่องมาให้ กกต. พิจารณาแล้ว แต่ได้ส่งกลับไปให้พิจารณาเพิ่มเติมอีกครั้ง


ส่วนการที่พรรคอนาคตใหม่ ฟ้องกลับ กกต. นั้น ไม่กังวลใดๆ เพราะเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ โดยให้เจ้าหน้าที่ของ กกต.ไปชี้เแจงต่อ ศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในวันที่ 20 ก.พ.
.
นายอิทธิพร ยังกล่าวถึง กรณีเรื่องเงินกู้กับเงินทดรองจ่ายว่า มีความต่างกันชัดเจน เพราะเงินกู้มีดอกเบี้ย ส่วนเงินทดรองจ่ายคือเงินที่ออกไปก่อน ไม่มีดอกเบี้ยหรือระยะเวลาในการจ่ายมาเกี่ยวข้อง โดยผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า มีหลายพรรคการเมืองที่ระบุว่ามีเงินทดรองจ่าย ซึ่งต้องดูว่า กกต.จะพิจารณาเหมือนหรือต่างกับกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงิน

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...