Advertisement

SHARE

นักศึกษาผู้ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพ ขอนายกรัฐมนตรีไม่ทิ้งเด็กยากจน หนุนทุนการศึกษาให้เด็กสายอาชีพที่เด็กยากจนทุกปี เพื่อช่วยเปิดโอกาสให้มีงานทำ สานฝันเป็นจริง

วันที่ 26 มิ.ย.62 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา หรือ กสศ. จัดงาน “ปลุกพลัง สร้างโอกาสแห่งอนาคต กับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง” โดยมีผนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 และผู้บริหาร ครู อาจารย์ จากสถานศึกษาสายอาชีพจำนวน 36 แห่ง เข้าร่วม ภายในงานมีกิจกรรม Youth Talk ตัวตน ความฝัน ความหวังและอนาคต โดยตัวแทนนักศึกษาทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง รุ่นที่ 1 โดยมี นักร้องชื่อดัง นภัทร อินทร์ใจเอื้อ หรือกัน เดอะสตาร์ ได้ร้องเพลง “ชีวิตลิขิตเอง” ให้กำลังใจนักศึกษาด้วย

น.ส.กัลยาภรศ์ เตาวะโต นักศึกษาชั้น ปวส.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยชุมชนสตูล หนึ่งในนักศึกษาทุนรุ่นแรก กล่าวว่า เธอไม่มีพ่อแม่คอยดูแล ไม่ได้รับความอบอุ่นเหมือนเพื่อนคนอื่นๆ ฐานะทางบ้านยากจน ชีวิตของเธอค่อนข้างลำบาก เพราะเป็นพี่คนโตต้องดูแลน้องๆ อีก 3 ชีวิต น้องคนแรกอายุ 15 ปี คนที่ 2 อายุ 4 ขวบ คนที่ 3 อายุเพียง 2 ขวบ ไม่มีเสาหลักที่พึ่งพิงได้ แต่มีความฝันเหมือนกับคนอื่นๆ รักงานบริการที่ต้องใช้ภาษาต่างประเทศ ฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตส สอบติดมหาวิทยาลัย 3 แห่ง แต่ไม่มีเงินจ่ายค่าเทอม รู้สึกเสียใจมากและนอนร้องไห้ทุกคืน จนได้เห็นข่าวว่ามีทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง จึงตัดสินใจสมัครโดยที่ไม่ลังเลเพราะนี่คือโอกาสที่จะได้เรียนต่อในระดับอนุปริญญา และจะได้ทำตามความฝันของตัวเองให้เป็นจริงเพื่อจะดูแลทุกคนในครอบครัวได้

น.ส.กัลยาภรศ์ ระบุด้วยว่า ขอให้รัฐบาล ท่านนายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา สนับสนุนทุนนี้ให้แก่รุ่นน้องๆ ทุกปี อย่าทิ้งพวกเรา เพราะยังมีเด็กด้อยโอกาสอีกมาก ที่มีความฝัน อยากมีงานที่ดีทำ แต่ความยากจนเป็นอุปสรรค ไม่ได้เรียนต่อ ต้องมีชีวิตอยู่กับความยากจนไม่มีจบสิ้น มันทุกข์มาก คนที่มีฝันแต่ทำให้เป็นจริงไม่ได้ ส่วนเธอได้โอกาสในชีวิตแบบนี้แล้ว จะทำความฝันให้เป็นจริง และเป็นตัวอย่างที่ดีให้รุ่นน้องต่อไป

ขณะที่ นายนาถวัฒน์ ลิ้มสกุล ชั้น ปวช.1 สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม วิทยาลัยเทคนิคพังงา กล่าวว่า “อย่ายอมแพ้” เป็นคำพูดที่ตนบอกกับทุกคนในครอบครัวอยู่เสมอ เพราะชีวิตที่ยากลำบาก บ้านไม่มีแม้หลังคาที่แข็งแรงพอจะคุ้มฝนได้ เรื่องเรียนต่อนั้น ไม่สามารถแม้แต่จะคิด ทั้งบ้านเคยเหลือเงินเพียง 5 บาท ไม่มีข้าวกิน ตนไปขอข้าวสารจากบ้านญาติก็ไม่ให้ เรื่องนี้เป็นแรงผลักดันให้ตน พยายามจะหาทางเรียนต่อให้ได้เพื่อจะได้ดูครอบครัว มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้ และโชคดีที่ได้รับโอกาสจากทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง

ด้าน น.ส.ธรรมชาติ แสนซิว ชั้น ปวส.1 สาขาสัตวศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชัยภูมิ กล่าวว่า ดิฉันมีความฝันอยากเป็นครูและสอบติดมหาวิทยาลัยราชภัฎได้ แต่ความสำเร็จนี้ต้องแลกมาด้วยค่าใช้จ่ายจำนวนมาก จึงต้องหยุดความฝันนี้ไว้เพราะไม่มีทุนเรียน ทุนนี้ช่วยเข้ามาเติมเต็ม ชีวิตของเด็กคนหนึ่งและอีกหลายๆ คนให้มีแสงสว่างก้าวต่อไปข้างหน้าได้ จะใช้โอกาสนี้เป็นแรงผลักดันทำหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับรุ่นน้อง

 

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษาหรือ กสศ. กล่าวว่า การเรียนสายอาชีพนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงประเทศได้จริง ประเทศชั้นนำของโลก เช่น เยอรมนี ไต้หวัน สิงคโปร์ ล้วนให้ความสำคัญกับคุณภาพแรงงานในระดับสายอาชีพชั้นสูง โดยถือเป็นกำลังแรงงานกลุ่มสำคัญที่ทำให้มีการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้มากกว่าแรงงานในระดับการศึกษาอื่นๆ โครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง มีการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่สร้างกำลังคนสายอาชีพ ให้มีสมรรถนะและทักษะในศตวรรษที่ 21 ที่ให้ความสำคัญกับสาขา STEM (วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี) รวมถึงเทคโนโลยีดิจิทัล และทักษะอาชีพการทำงานตาม 10 อุตสาหกรรม S Curve และ New S Curve เป้าหมายตามนโยบายรัฐบาลและความต้องการตลาดแรงงานในท้องถิ่น

โดยสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้ร่วมมือกับสถานประกอบการและต่างประเทศ เช่น วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ร่วมมือการจัดการศึกษาระดับ ปวส. สาขาระบบขนส่งราง สาขาบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและสาขาเทคนิคเครื่องกลในระบบขนส่งทางราง ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาทางรถไฟหลิ่วโจว ประเทศจีน นักเรียนที่เรียนจบได้วุฒิการศึกษา 2 ใบจากทั้งไทยและจีน ถือเป็นนวัตกรรมการเรียนการสอนที่จะทำให้นักศึกษามีประสบการณ์อย่างรอบด้าน นอกจากความร่วมมือกับต่างประเทศแล้วหลายสถานศึกษายังมีความร่วมมือทวิภาคีกับสถานประกอบการ ภาคเอกชน ซึ่งจากงานวิจัยระดับนานาชาติ พบว่า ประเทศที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการศึกษาสายอาชีพ การพัฒนาความร่วมมือกับสถานประกอบการและภาคเอกชนในการพัฒนาทักษะที่ทำให้นักศึกษาสามารถปฏิบัติงานได้จริง มีทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของนายจ้างเป็นแนวทางการพัฒนาที่สำคัญอย่างยิ่ง

คาดว่าโครงการนี้จะมีความคุ้มทุนอย่างมาก เพราะเป็นการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีศักยภาพสูงขึ้น สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานได้อย่างทั่วถึง ช่วยแก้ปัญหาแรงงานได้ตรงจุด รวมถึงทำให้สถาบันการศึกษาสายอาชีพได้พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน โดยหากนักเรียนที่ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพขั้นสูงจำนวน 2,053 ทุน ในปีแรก ออกไปสู่ตลาดแรงงาน ข้อสมมุติฐานที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ก็คือ เมื่อพวกเขาเข้าสู่ตลาดแรงงาน ทำงานหลังจบการศึกษาจนถึงเกษียณอายุ 60 ปี พวกเขาจะสามารถสร้างมูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value : NPV) ในรูปตัวเงินถึงประมาณ 1 หมื่นล้านบาท หรือคิดเป็นอัตราผลตอบแทนการลงทุน (IRR หรือ Internal Rate of Return) อยู่ที่ร้อยละ10

นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา

ด้าน นพ.สุภกร บัวสาย ผู้จัดการ กสศ. กล่าวว่า ตามสถิติพบว่าแต่ละปีเด็กประมาณ 7 แสนคน ในจำนวนนี้ 1 แสนคนมีฐานะยากลำบากและมีเพียง 5,000 คนมีโอกาสศึกษาต่อในระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 ซึ่งเกิดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา กสศ.ต้องการเข้ามาลดช่องว่างจุดนี้เกิดเป็นโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สนับสนุนให้เรียนต่อในสาขาที่เป็นความต้องการของประเทศ ซึ่งปีการศึกษา 2562 เป็นปีแรกและได้คัดเลือกผู้รับทุนรุ่น 1 เรียบร้อยแล้ว โดยมีสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สถาบันอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการ 36 สถาบัน 26 จังหวัด ครอบคลุมทั้ง 5 ภูมิภาคทั่วประเทศ มีผู้รับทุน 2,053 คน

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...