{{-- --}}
Advertisement

SHARE

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.)

“บิ๊กป้อม” ถก กก.บริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน เตรียมเสนอขยายระยะเวลาประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน อีก 3 เดือน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ที่มีความร้ายแรง จังหวัดนราธิวาส ยะลา และ ปัตตานี ยกเว้น อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน จ.นราธิวาส พร้อมมอบ กอ.รมน. บังคับใช้ กม. อย่างเข้มงวด 

เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (29 พ.ค.62) ที่สภาความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 2/2562  โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ ผู้บัญชาการเหล่าทัพเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง

พล.อ.วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการความมั่นคงแห่งชาติ (สมช.) เปิดเผยหลังการประชุมว่า ที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการแก้ไขปัญหา 3 จังหวัดชายแดนใต้ 2 ประเด็นสำคัญ ได้แก่ การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรง ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้

โดยที่ประชุมมีมติให้นำเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่ ทุกอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ยกเว้นอ.แม่ลาน จ.ปัตตานี อ.เบตง จ.ยะลา และอ.สุไหงโก-ลก อ.สุคิริน จ.นราธิวาส ออกไปอีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่ 20 มิ.ย. – 19 ก.ย.2562 เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานกับเจ้าหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

นอกจากนี้ ที่ประชุมยังมีมติเห็นชอบในการหลักการในการแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 และมอบหมายให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รมน.) ดำเนินการดำเนินการตามขั้นตอนการเสนอกฎหมายต่อไป ซึ่งการดำเนินการดังกล่าว ถือเป็นมาตรการในเชิงบวกในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อช่วยสนับสนุน การปรับลดพื้นที่การประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 รวมทั้งจะช่วยเสริมสร้างการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่และช่วยเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง:

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...