{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ระบบแปลภาษาตัวใหม่ของเฟซบุ๊กจะข้ามขั้นตอนการแปลเป็นภาษาอังกฤษก่อน เพื่อเพิ่มความถูกต้องและแม่นยำมากขึ้น

วันที่ 19 ต.ค. 2563 เฟซบุ๊กประกาศว่าได้พัฒนาปัญญาประดิษฐ์ หรือ AI ตัวใหม่ ในชื่อ M2M-100 โดยอ้างว่าเป็นโมเดลการแปลภาษาด้วยเครื่องตัวแรกที่สามารถแปลโดยตรงได้ถึง 100 ภาษา และเผยแพร่เป็น Open Source ให้นำไปพัฒนาต่อได้แล้ว

ก่อนหน้านี้ในการแปลภาษาที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ ยกตัวอย่างเช่น ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ระบบจะไม่สามารถแปลจากภาษาหนึ่งไปสู่ภาษาหนึ่งโดยตรงได้ จะต้องไปผ่านการแปลจากภาษาญี่ปุ่นเป็นอังกฤษเสียก่อน จากนั้นจึงจะแปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยอีกต่อหนึ่ง

ที่เป็นแบบนี้เพราะว่าชุดข้อมูลการแปลภาษาส่วนใหญ่มักจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่ในขณะเดียวกันก็เป็นการลดความถูกต้อง และทำให้ขั้นตอนซับซ้อนมากกว่าที่ควรจะเป็น ทางผู้พัฒนาจึงได้รวบรวมข้อมูลขนาดใหญ่ที่ประกอบไปด้วย 7,500 ล้านประโยคจาก 100 ภาษา เพื่อนำมาใช้ในการแปลแบบใหม่ โดยไม่ต้องพึ่งภาษาอังกฤษเหมือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม หัวหน้าโครงการวิจัยเผยว่าบางภาษาในแถบแอฟริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ยังพบปัญหาเรื่องคุณภาพของการแปล อันเป็นผลมาจากข้อมูลบนเว็บไซต์ต่างๆ มีน้อยเกินไป

แม้ว่าในโพสต์ทางการของเฟซบุ๊กไม่ได้ระบุว่าใน 100 ภาษานั้นมีภาษาใดบ้าง แต่เมื่อดูจากวิดีโอนำเสนอพบว่ามีการระบุภาษาไทยในนั้นด้วย

ในปัจจุบัน ระบบของเฟซบุ๊กทำการแปลภาษาบน News Feed เฉลี่ย 20,000 ล้านครั้งต่อวัน และยังไม่มีแผนที่จะนำโมเดลแปลภาษาตัวใหม่นี้มาใช้งานในระบบของเฟซบุ๊กแต่อย่างใด โดยระบุว่า M2M-100 ถูกพัฒนาเพื่อนำมาใช้ในด้านการศึกษาวิจัยเท่านั้น คาดว่าจะต้องพัฒนาเพิ่มเติมไปอีกขั้นก่อนจะพร้อมสำหรับใช้งานจริง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...