{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ไฟป่าภาคเหนือวิกฤติพบจุดความร้อน 3 เดือนสูงถึง 13,323 จุด ส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศค่าฝุ่น PM2.5 เกินค่ามาตรฐานและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ

วันที่ 3 เม.ย.2563 ศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันไฟป่า จ.แม่ฮ่องสอน รายงานสถานการณ์ไฟป่าว่าพบจุดความร้อนในระบบเวียร์ ช่วงเวลา 13.20 น. ในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวน 199 จุด  อ.ปางมะผ้า 22 จุด , อ.ปาย 61 จุด , อ.ขุนยวม 15 จุด , อ.สบเมย 12 จุด ,อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 25 จุด , อ.แม่สะเรียง 51 จุด และ อ.แม่ลาน้อย 13 จุด

จากสรุปสถานการณ์ไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ตั้งแต่วันที่ 1  มกราคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563 พบว่า  1.จุดความร้อนในระบบ MODIS จำนวน 1,167 จุด (สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง จำนวน 312 จุด) 2.จุดความร้อนในระบบ Viirs จำนวน 13,323 จุด (สูงสุดที่อำเภอแม่สะเรียง 3,397 จุด) 3.คุณภาพอากาศประจำวันที่ 2 เมษายน 2563 ค่า PM2.5 เท่ากับ 92 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร (ค่ามาตรฐานไม่เกิน 50 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร คุณภาพอากาศโดยรวมอยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพ)

นายศรแก้ว ประจักษ์เมธี นายก อบต.แม่ลาหลวง อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่าทางอบต.ได้รับแจ้งเหตุไฟไหม้ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก บริเวณจุดชมวิวบ้านแม่ลาหลวง ติดทางหลวง 108 ห่างจากบ้านแม่ลาหลวงไปทางทิศเหนือประมาณ 1กม. จึงได้สั่งการให้รถดับเพลิงออกไปทำการดับไฟ เมื่อเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปถึง พบว่าไฟกำลังไหม้ร้านจำหน่ายสินค้าที่ระลึก ซึ่งเป็นอาคารชั่วคราวมุงด้วยใบตองตึง หรือใบพลวง อย่างรุนแรง เจ้าหน้าที่ได้พยายามสกัดไม่ไฟจากต้นเพลิงดังกล่าวลุกลามไปติดอาคารประชาสัมพันธ์ที่อยู่ติดกัน โดยใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง

จากการสอบสวนทราบว่า ต้นเพลิงเกิดจากมีไฟไหม้ป่าข้างทางที่เป็นสวนข้าวโพดลุกลามขึ้นมาหาอาคารดังกล่าว ประกอบกับ มีเชื้อเพลิงเป็นหญ้าแห้งและลมกรรโชกแรงทำให้ไฟลุกไหม้อย่างรวดเร็ว นอกจากนั้นจุดที่เพลิงไหม้เป็น อาคารเป็นไม้ไผ่ทั้งหลังและสินค้าเป็นพวกผ้าทอทำให้เกิดการปะทุอย่างหนัก รถน้ำไม่สามารถสกัดไฟได้ ทั้งนี้สถานที่จุดชมวิวดังกล่าว เป็นทรัพย์สิน ( อาคารทั้งหมด ) ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...