{{-- --}}
Advertisement

SHARE

เมนู สุพิชฌาย์ และ คณพศ แย้มสงวนศักดิ์ ในนาม กลุ่มนักเรียนไท
ประกาศเป็นแนวร่วมนักเรียนจากภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ สนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ข้อของ ‘ราษฎร’

วันนี้เวลา 10.00 น. ณ ท้องสนามหลวง กรุงเทพมหานคร เมนู สุพิชฌาย์ และ คณพศ แย้มสงวนศักดิ์
พร้อมด้วยแนวร่วมนักเรียนแถลงข่าว ประกาศสนับสนุนข้อเรียกร้อง 3 ข้อของ ‘ราษฎร’ โดยทำหน้าที่ในการประสานแนวร่วมนักเรียนจากภูมิภาคต่าง ๆ ประสานเรื่องความปลอดภัยและติดต่อทนายหากมีการดำเนินคดี

เมนู สุพิชฌาร์ ชี้แจงว่า ช่วงที่ผ่านมาเกิดแกนนำนักเรียนเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ทั่วภูมิภาค ทำหน้าที่ในการสร้างเครือข่าย รวมแนวร่วมนักเรียนเป็นกลุ่มก้อน ไม่ได้ตั้งแยกออกมาเพื่อสร้างชื่อเสียงหรือทำลายแนวร่วม

“พลังของนักเรียนตอนนี้อ่อนแอค่ะทุกคน เราโดนกดทับจากทั้งโรงเรียน กดทับจากครอบครัวและสังคมที่มองว่าเรายังเป็นเด็กอยู่ พลังของนักเรียนเติบโตขึ้นในระยะเวลาสั้น ๆ กลายเป็นคลื่นลูกใหม่แต่วันยังมีความอ่อนแออยู่” เธอกล่าว

ผู้สื่อข่าวสอบถามว่าจะเข้าร่วมกับกลุ่ม ‘นักเรียนเลว’ ที่จะมีการจัดกิจกรรมวันที่ 21 พฤศจิกายน 2563 นี้หรือไม่ กลุ่มนักเรียนไทกล่าวว่าโดยหลักการของการขับเคลื่อนประชาธิปไตยผู้ที่มีความคิดเห็นและอุดมการณ์เดียวกันก็ช่วยเหลือกันเสมอ เพราะฉะนั้นพร้อมช่วยเหลือเสมอ

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...