Advertisement

SHARE

ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ประกาศปิดร้านเสื้อผ้า และร้านอาหารดัง รวม 3 แห่ง เป็นเวลา 3 วัน หลังพบไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 เข้าใช้บริการเมื่อวันที่ 1 ม.ค.ที่ผ่านมา พร้อมสั่งพนักงานในร้านดังกล่าวหยุดงานเฝ้าระวังอาการ 14 วัน พร้อมเร่งทำความสะอาด Big Cleaning  ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซนบริเวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

วันที่ 8 ม.ค.2564 ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ออกประกาศโดยโพสต์ผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ Future Park Society ระบุว่า ตามประกาศศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดปทุมธานี ที่ได้เผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด -19 ว่ามีผู้ป่วยมาใช้บริการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2564 ที่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค

จากการตรวจสอบพบว่ามาใช้บริการที่ร้าน Royal Ivy, Cotton on และ The Pizza Company จริง ศูนย์การค้าจึงได้ดำเนินตามมาตรการป้องกันตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  1. ศูนย์การค้าฯ ได้ตรวจสอบเส้นทางการใช้บริการทั้งหมดโดยละเอียด และดำเนินการปิดให้บริการ ร้าน Royal Ivy, Cotton on และ The Pizza Company เป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 8 – 10 มกราคม 2564 พร้อมทำความสะอาด Big Cleaning ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ และอบโอโซนบริเวณที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
  2. ให้พนักงานในร้านดังกล่าวทุกคน หยุดเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมส่งพนักงานที่ทำงานใกล้ชิดกับผู้ป่วยทุกคนตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาล และติดตามอาการพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิด
  3. ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสทุกพื้นที่ภายในศูนย์การค้าฯ ทั้งหมด  นอกเหนือมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัยที่ศูนย์การค้าฯ ปฏิบัติทุกวัน

หลังจากวานนี้ (7 ม.ค.2564) ประกาศศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และสเปลล์ ระบุว่า ตามประกาศกรุงเทพมหานคร และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรี ที่ได้เผยแพร่ไทม์ไลน์ผู้ป่วยติดเชื้อโรคโควิด19 ว่ามีผู้ป่วยมาใช้บริการในวันที่ 15  ธันวาคม 2563 ที่ B2S ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ค และวันที่ 30 ธันวาคม 2563 ที่ธนาคารกสิกรไทย

ตรวจสอบพบว่ามาใช้บริการที่ B2S เซ็นทรัล ชั้น บี และธนาคารกสิกรไทย ชั้น 2 โซนเซ็นทรัลจริง ศูนย์การค้าจึงได้ดำเนินตามมาตรการการป้องกันขั้นสูงสุดตามกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ดังนี้

  1. ร้าน B2S ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันตรวจสอบและติดตามอาการพนักงานทุกคนอย่างใกล้ชิดพนักงานทุกคนมีอาการปกติ และยังคงติดตามอาการเป็นระยะๆ
  2. ร้าน B2S เซ็นทรัล ชั้น บี ทำความสะอาดพื้นที่ผิวสัมผัสทุกพื้นที่ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซน ก่อนเปิดให้บริการในวันที่ 7 มกราคม 2564
  3. ธนาคารกสิกรไทยทั้งชั้น 1 โซนโรบินสัน และ ชั้น 2 โซนเซ็นทรัล ทำความสะอาด พื้นที่ผิวสัมผัสทุกพื้นที่ และฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ อบโอโซน และให้เปิดบริการเฉพาะ ชั้น 1 โซนโรบินสันเท่านั้น
  4. ให้พนักงานธนาคารกสิกรไทยที่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาชั้น 2 หยุดเฝ้าระวังอาการเป็นเวลา 14 วัน พร้อมจัดพนักงานชุดใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในสาขาที่เปิดบริการ
  5. ศูนย์การค้าฯ ได้ทำความสะอาดพื้นที่และผิวสัมผัสทุกพื้นที่ภายในศูนย์การค้า ตั้งแต่ชั้นบี ถึง ชั้น 3 นอกเหนือจากมาตรการความปลอดภัยด้านสุขอนามัย ที่ศูนย์การค้าฯ ทำเป็นประจำ

ทั้งนี้ ศูนย์การค้าฯ คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้าเป็นสำคัญ  โดยได้ปฏิบัติตามมาตรการหลักด้าน ความปลอดภัยเชิงรุกขั้นสูงสุด ได้แก่ มาตรการการคัดกรองอย่างเข้มงวด, มาตรการลดความแออัด, มาตรการสุขอนามัยเชิงรุก และมาตรการเฝ้าระวังติดตามเพื่อความปลอดภัยของลูกค้า พนักงานและผู้ใช้บริการ จึงขอให้ทุกท่านมั่นใจและไว้วางใจในการใช้บริการของศูนย์การค้าฯ และขอเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนร่วมก้าวข้ามเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...