{{-- --}}
Advertisement

SHARE

เทสโก้ โลตัส – บิ๊กซี – ท็อปส์ – แม็คโคร ร่วมมือกระทรวงสาธารณสุข จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนที่ต้องการซื้อของขวัญช่วงเทศกาลปีใหม่ซื้อกระเช้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ (Healthier Choice) เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ในเทศกาลปีใหม่

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา กล่าวว่า ปัจจุบันมีผลิตผลิตภัณฑ์สุขภาพออกวางจำหน่ายในท้องตลาดมากมาย และมีการโฆษณากล่าวอ้างสรรพคุณในด้านต่าง ๆ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ได้เร่งดำเนินการทุกวิถีทางเพื่อกลั่นกรองให้ผู้บริโภคได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพมาตรฐาน

นายแพทย์พูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา

โดย อย. ได้สร้างเครื่องมือให้ผู้บริโภคได้เข้าถึงข้อมูลข่าวสารด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างทันเหตุการณ์ อย่าง Line: @FDAthai ที่มีชุดข้อมูลที่ผู้บริโภคสามารถใช้ประโยชน์ได้ในชีวิตประจำวัน เช่น การตรวจสอบเลข อย. ตรวจเรื่องราวในโลกออนไลน์ที่ควรเช็กให้ชัวร์ ก่อนที่จะแชร์ และข่าวสารเตือนภัยผลิตภัณฑ์สุขภาพที่จะส่งตรงถึงมือผู้บริโภคเป็นประจำ และเนื่องในเทศกาลปีใหม่ ได้ร่วมกับห้างสรรพสินค้าเทสโก้ โลตัสมอบโปรโมชั่นซื้อ 1 ฟรี 1 และส่วนลดพิเศษสูงสุด 20 (สินค้าป้ายเหลือง) สำหรับกลุ่มสินค้าที่มีสัญลักษณ์โภชนาการทางเลือกสุขภาพ จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเครื่องดื่ม กลุ่มผลิตภัณฑ์นม และกลุ่มบะหมี่กึ่งสำเร็จรูป และสามารถซื้อสินค้าได้จากทุกสาขาทั่วประเทศ

“เทศกาลปีใหม่เราต้องเริ่มต้นด้วยการให้ของขวัญที่มีคุณภาพและมีประโยชน์ต่อสุขภาพ โดยเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่มีสัญลักษณ์โภชนาการ ทางเลือกสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของผู้รับ ลดความเสี่ยงจากการเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เพราะผลิตภัณฑ์ที่ได้รับตราสัญลักษณ์ ทางเลือกสุขภาพ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการคัดสรรแล้วว่ามีคุณค่าทางโภชนาการที่เหมาะสมต่อสุขภาพ ลดหวาน มัน เค็ม ซึ่งขณะนี้มีผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาร์เก็ตจำนวนมากให้ความร่วมมือในการจำหน่ายกระเช้าผลิตภัณฑ์ที่มีสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ในการซื้อขอให้เลือกกระเช้าที่มีการห่อหุ้มและอยู่ในสภาพดี มีการแสดงฉลากรวม บอกรายละเอียด ได้แก่ ชื่อหรือประเภทหรือชนิดของอาหาร วันเดือนปีที่หมดอายุ หรือควรบริโภคก่อนของอาหารแต่ละรายการที่บรรจุในกระเช้า หากต้องการจัดกระเช้าด้วยตนเอง ควรเลือกผลิตภัณฑ์อาหารที่แสดงสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ ซึ่งมีให้เลือกเป็นจำนวนมากถึง 11 กลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ เช่น กลุ่มเครื่องดื่ม ผลิตภัณฑ์นม อาหารกึ่งสำเร็จรูป รวม 2,017 ผลิตภัณฑ์” นายแพทย์พูลลาภ กล่าว

อารยะ โรจนวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข

ขณะที่ นายอารยะ โรจนวณิชชากร ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า การเลือกซื้อกระเช้าของขวัญสำหรับช่วงปีใหม่ จากการสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ พบว่ามี 3 ปัจจัยที่ผู้บริโภคคำนึงถึง คือ วันหมดอายุ คุณภาพของสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ในกระเช้า และคุณค่าทางโภชนาการ ซึ่งปีที่ผ่านมากระทรวงสาธารณสุข จะให้ความสำคัญเรื่องความปลอดภัย โดยจะเน้นให้ผู้บริโภคสังเกตวันหมดอายุของผลิตภัณฑ์เป็นหลัก แต่ ณ ขณะนี้ พบว่าปัญหาสุขภาพของประชาชนที่เกิดจากโรคในกลุ่ม NCDs หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคไขมันในเส้นเลือด เป็นต้น มีสถิติผู้ป่วยเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ดังนั้นการเลือกซื้อกระเช้าของขวัญปีใหม่ ควรจะต้องคำนึงเรื่องสุขภาพเป็นสิ่งสำคัญด้วย

กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับ สำนักงานสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ หรือ สสส. และหน่วยงานด้านสุขภาพ ออกตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เพื่อเป็นสัญลักษณ์บ่งบอกให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้ว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นดังกล่าวนั้นผ่านการตรวจ ปริมาณน้ำตาล ไขมัน โซเดียม อยู่ในระดับที่มาตรฐานกำหนด

“ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2564 นี้ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมมือกับ ห้างค้าปลีก 4 แห่ง ประกอบด้วย ห้างค้าปลีก บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ , ห้างสรรพสินค้า เทสโก้โลตัส, ศูนย์การค้าแม็กโคร และ ท็อป ซูเปอร์มาร์เก็ต จัดประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภครู้จักผลิตภัณฑ์ทางเลือกสุขภาพมากยิ่งขึ้นผ่านแคมเปญกระเช้าสุขภาพ ซึ่งจะมีการจัดกระเช้าด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรอบว่าเป็นทาลเลือกสุขภาพ โดยประชาชนสามารถสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ที่จะติดบนกระเช้า ซึ่งสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ คือ 1. กระเช้าที่จัดใส่ไว้เรียบร้อยแล้ว หรือ กระเช้าสำเร็จรูป ส่วนใหญ่จะติดตราสัญลักษณ์ทางเลือกเพื่อสุขภาพให้เห็นไว้อย่างชัดเจนที่กระเช้า และ 2. ผู้บริโภคสามารถเลือกสินค้าที่มีตราสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ เพื่อนำไปจัดกระเช้าได้ตามที่ต้องการ” ผู้เชี่ยวชาญด้านโภชนาการ และที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าว

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...