Advertisement

SHARE

ฮ่องกงอยู่ภายใต้การปกครองของสหราชอาณาจักรมากว่า 99 ปีก่อนส่งมอบให้จีนเมื่อวันที่ 1  กรกฎาคม 2540 โดยรัฐบาลจีนลงนามว่าจะให้ฮ่องกงอยู่ในระบบ “หนึ่งประเทศ สองระบอบการปกครอง”

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...