{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ปัจจุบันหลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเชื้อ HIV โดยเฉพาะการติดต่อ ทำให้ผู้ที่มีเชื้อไม่ได้รับการยอมรับจากสังคม และส่งผลกระทบต่อการทำงานการใช้ชีวิต รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงธันยวีร์ ภูธนกิจ หน่วยโรคติดเชื้อเด็ก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระบุว่า เชื้อ HIV ติดยากกว่าไข้หวัด เนื่องจาก คนที่เข้ารับการรักษาเชื้อ HIV แล้วกินยาเป็นประจำ เชื้อในร่างกายจะต่ำมากๆ จนไม่สามารถแพร่เชื้อต่อไปยังคนอื่นได้อีก ซึ่งเชื้อ HIV จะอยู่ในกระแสเลือด ไม่สามารถติดต่อผ่านทางการหายใจ หรือการกินอาหารร่วมกันได้ ดังนั้นจึงอยากให้สังึมเข้าใจและเปิดโอกาส เช่นเดียวกับเรื่องราวของเพื่อนรัก 2 คนนี้

 

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...