{{-- --}}
Advertisement

SHARE

ในยุคหลังโควิด-19 การเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศ นอกจากจะต้องมีพาสปอร์ต วีซ่า (สำหรับบางประเทศ) และตั๋วเครื่องบินแล้ว สิ่งที่สายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะต้องขอตรวจเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือ ผลตรวจเชื้อ และ ใบรับรองการฉีดวัคซีน

หากต้องพกสองสิ่งนั้นเพิ่มขึ้นมาเป็นกระดาษ ก็มีโอกาสที่จะเกิดปัญหาตามมามากมาย ทั้งเรื่องการปลอมแปลงเอกสาร รวมถึงมาตรฐานของการตรวจและการฉีดวัคซีน

ด้วยเหตุนี้ทางสมาคมขนส่งทางอากาศนานาชาติ หรือ IATA หน่วยงานที่มีหน้าที่ดูแลสายการบินทั่วโลก จึงประกาศว่าได้พัฒนาแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนขึ้นมา เพื่อรองรับกับความต้องการดังกล่าว

แอปฯ ตัวนี้มีชื่อว่า Travel Pass ซึ่งจะทำหน้าที่บันทึกข้อมูลสุขภาพของผู้โดยสารแต่ละคน โดยจะจัดการและยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ว่าผู้โดยสารคนนี้มีผลตรวจเชื้อเป็นอย่างไร และได้รับวัคซีนชนิดใดมาแล้วบ้าง เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วโลก

ตอนนี้ทาง IATA ได้ “ขอความร่วมมือ” ให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือกัน เพื่อทำให้โครงการนี้เป็นจริงขึ้นมาได้

อันดับแรกคือสายการบิน ที่น่าจะมีปัญหาน้อยที่สุด เพราะต้องติดต่อกับ IATA โดยตรงอยู่แล้ว อีกทั้งยังสามารถดึงระบบตัวนี้เข้าไปอยู่ในแอปฯ ของสายการบินที่มีอยู่เดิมได้

ต่อมาคือหน่วยงานทางการแพทย์ ที่จะต้องมีระบบเฉพาะแยกออกมา ในการส่งข้อมูลเข้าสู่แอปฯ ของผู้โดยสารได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย เพื่อนำไปใช้ยืนยันผลตรวจเชื้อและระบุข้อมูลการฉีดวัคซีน

ส่วนตัวผู้โดยสารเอง หาก 2 หน่วยงานข้างต้นกำหนดเงื่อนไขมาแล้ว คงไม่มีใครมีปัญหากับการดาวน์โหลดแอปฯ ลงเครื่องและใช้งานตามที่หน่วยงานอื่นต้องการ

แต่ที่อาจต้องลุ้นกันหนักหน่อย คือหน่วยงานของรัฐ ที่จะต้องให้ความร่วมมือ ในการอนุมัติให้ใช้แอปฯ ตัวนี้ได้ โครงการจึงจะสำเร็จ

หากโครงการนี้เป็นจริงตามแผนที่วางไว้ ในอนาคตเราอาจไม่ต้องพกเอกสาร 4-5 ฉบับให้วุ่นวาย เพียงแค่แสดงหน้าจอสมาร์ทโฟนให้เจ้าหน้าที่สแกน ข้อมูลที่ต้องการตรวจสอบก็จะถูกดึงไปในทันที

ปัจจุบันทาง IATA อยู่ระหว่างการพัฒนาแอปฯ ในขั้นตอนสุดท้ายแล้ว โดยจะเริ่มทดลองใช้งานภายในสิ้นปีนี้ และคาดว่าจะนำมาใช้จริงได้ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2564

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...