Advertisement

SHARE

นายโจนาธาน ออสทรี (Jonathan Ostry) รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและแปซิฟิกของไอเอ็มเอฟ (คนนั่งกลาง)

ไอเอ็มเอฟ ปรับลดเป้าจีดีพีไทยปีนี้เติบโต 2.9% ส่วนปี 2563 คาดเติบโต 3.0% แนะไทยใช้นโยบายการคลังผนึกนโยบายการเงิน ประคองเศรษฐกิจไม่ให้ทรุดลง

เมื่อวันที่ 25 ต.ค.62 นายโจนาธาน ออสทรี รองผู้อำนวยการฝ่ายเอเชียและแปซิฟิก กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) เปิดเผยว่า ไอเอ็มเอฟได้ปรับคาดการณ์อัตราการขยายตัวของเศรษฐกิจไทย (จีดีพี) ของไทยปี 2562 ลงมาอยู่ที่ 2.9% จากเดิมคาดว่าจะเติบโตได้ที่ 3.5% รวมถึงปรับประมาณการปี 2563 ลงมาอยู่ที่ 3.0% จากเดิมคาดว่าจะเติบโตได้ 3.5% เช่นกัน

นายโจนาธาน ระบุว่า อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจชะลอตัวลงของไทย เป็นผลมาจากทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก โดยมองว่าไทย ยังมีขีดความสามารถในการดำเนินนโยบายการเงิน เพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจ ผ่านการทำนโยบายด้านเงินเฟ้อ การบริหารดอกเบี้ยนโยบาย และการสนับสนุนให้เกิดการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน เป็นต้น รวมถึงการทำนโยบายทางการคลัง เพื่อประคองภาวะเศรษฐกิจไทยไม่ให้ทรุดตัวลง

ทั้งนี้ จากรายงานแนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย “Caught in Prolonged Uncertainty : Challenges and Opportunities” เดือน ต.ค. 2652 ชี้ว่าเศรษฐกิจเอเชียมีแนวโน้มขยายตัว 5.0% ในปี 2562 และ 5.1% ในปี 2563 ชะลอตัวลงจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากการค้าและการลงทุนชะลอตัวอย่างมีนัยสำคัญจากมาตรการกีดกันทางการค้าและความไม่แน่นอนของนโยบายเศรษฐกิจโลก ซึ่งส่งผลกระทบต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะในภาคการผลิต

อย่างไรก็ตาม ไอเอ็มเอฟแนะให้ประเทศต่างๆ ใช้นโยบายการคลัง การเงิน ที่มีอยู่สนับสนุนการขยายตัวของการบริโภคในประเทศ พร้อมให้ระมัดระวังผลกระทบจากภาวะการเงินโลกที่ผ่อนคลายมากขึ้น จะทำให้เกิดการก่อหนี้มากขึ้นและเป็นความเสี่ยงต่อเสถียรภาพทางการเงิน ดังนั้น ประเทศที่มีความเสี่ยงต้องมีมาตรการลดปัญหาหนี้สินภาคธุรกิจและภาคครัวเรือน

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...