Advertisement

SHARE

ตามที่ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลว่ามีหญิงไทย 7 คนถูกศุลกากรญี่ปุ่น ประจำท่าอากาศยานฟูกูโอกะถูกจับกุมในฐานะนำยาเสพติดรวมกว่า 1 กิโลกรัมเข้าประเทศญี่ปุ่น เมื่อปลายเดือนกันยายน 2562 ที่ผ่านมา ป.ป.ส. ออกมาแจ้งเตือนประชาชน ระวังตกเป็นเครื่องมือ ของขบวนการลักลอบขนยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หรือ ป.ป.ส. ได้ประสานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากรญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย ได้รับข้อมูลที่เปิดเผยได้คือ เจ้าหน้าที่ศุลกากร ประจำท่าอากาศยานฟูกูโอกะ พบหญิงไทยทั้ง 7 คน มีอายุระหว่าง 20 – 50 ปี เดินทางเข้าประเทศในฐานะนักท่องเที่ยว แสดงพิรุธจึงเรียกตรวจค้นและพบยาเสพติดซุกซ่อนมากับร่างกายแต่ละคน รวมแล้วเป็นยาเสพติดชนิด ไอซ์ น้ำหนักกว่า 1 กิโลกรัม ภายหลังสอบสวนทั้ง 7 คน ยอมรับว่าลักลอบนำเข้ายาเสพติดเข้ามาเพื่อส่งต่อให้ชาวต่างชาติในประเทศญี่ปุ่น

วันที่ 20 ต.ค. 62 นายนิยม เติมศรีสุข เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กล่าวว่า ในรอบปีที่ผ่านมาจากการติดตามข่าวพบว่ามีคนไทยถูกจับคดีลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นรวม 20 คดี 37 คน ซึ่งเกือบทั้งหมดเดินทางไปในฐานะนักท่องเที่ยว ส่วนใหญ่เป็นสุภาพสตรี ซึ่งเมื่อสอบสวนแล้วพบว่าล้วนถูกชักชวนหรือจ้างวานโดยผู้ค้ายาเสพติดผิวสี

เลขาธิการ ป.ป.ส. ขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น ทราบว่าขณะนี้ทางการญี่ปุ่นเฝ้าระวังการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศอย่างเข้มงวด โดยเฉพาะผู้เดินทางจากประเทศไทย และขอให้ระวังตกเป็นเหยื่อหรือเครื่องมือในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศญี่ปุ่นของขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติ ไม่ว่าจะโดยการชักชวนไปเที่ยวโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย การฝากสิ่งของที่ซุกซ่อนยาเสพติดไป รวมถึงการจ้างวานโดยตรง

สำหรับกรณีที่มีคนไทยถูกจับที่ประเทศญี่ปุ่นในความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดทุกกรณี สำนักงาน ป.ป.ส. ได้มีการประสานงานทั้งด้านการข่าวและการขยายผลการสืบสวนเพื่อจับผู้บงการอยู่เบื้องหลังทุกกรณี ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และนายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ให้ความสำคัญกับการประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด หากพบเห็นพฤติกรรมที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด สามารถแจ้งมาได้ที่สายด่วน ป.ป.ส.1386 ตลอด 24 ชั่วโมง

ของกลางที่ถูกยึด

ของกลางที่ถูกยึด

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...