Advertisement

SHARE

ญี่ปุ่นจี้บริษัทเอกชนเปิดทางให้พนักงานชายที่เพิ่งมีลูกใช้สิทธิลางานไปเลี้ยงลูกให้มากขึ้น หลังพบว่าพนักงานส่วนใหญ่ไม่ใช้สิทธิเพราะระบบการทำงานไม่เอื้ออำนวย

กระทรวงแรงงานญี่ปุ่นกำลังพิจารณาแผนเพื่อบังคับบริษัทเอกชนในประเทศ ให้สนับสนุนพนักงานชายลางานไปเลี้ยงลูกมากขึ้น หลังมีข้อมูลว่า พนักงานชายไม่ค่อยใช้สิทธิลาเพื่อไปเลี้ยงลูกมากเท่าที่ควร

ปัจจุบันญี่ปุ่นเปิดทางให้พนักงานชายที่เพิ่งมีลูก สามารถลางานไปเลี้ยงลูกได้ไม่มีกำหนด จนกว่าลูกของพวกเขาจะมีอายุครบ 1 ปี แต่จากสถิติพบว่า มีพนักงานชายเพียง 7.48% ขอใช้สิทธินี้เมื่อปีที่แล้ว ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นตั้งเป้าว่า จะต้องมีพนักงานชายใช้สิทธิลาไปเลี้ยงลูกให้ได้ถึง 30% ขณะที่บางประเทศ เช่น ฟินแลนด์ มีพนักงานใช้สิทธิลางานไปเลี้ยงลูกสูงถึง 80%

จากการสำรวจพบว่า ปัญหาที่ทำให้พนักงานชายไม่ยอมลางานไปเลี้ยงลูก ส่วนหนึ่งเป็นเพราะระบบและสภาพแวดล้อมในที่ทำงานไม่สนับสนุนให้ลางานเป็นเวลานานได้ ขณะเดียวกันบริษัทส่วนใหญ่ก็ไม่สนับสนุนให้พนักงานชายลางานไปเลี้ยงลูกด้วย

ทางการญี่ปุ่นกำลังพิจารณาปรับข้อบังคับให้ยืดหยุ่นขึ้น จากเดิมที่อนุญาตให้พนักงานแบ่งการลาได้เป็น 2 ช่วง ก็อาจเพิ่มให้สามารถแบ่งได้เป็น 3 ช่วง เพื่อให้พนักงานไม่ต้องขาดงานนานเกินไป รวมทั้งอาจมีบทลงโทษบริษัทที่ไม่สนับสนุนให้คุณพ่อใช้สิทธิลาไปเลี้ยงลูก

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...