Advertisement

SHARE

วันที่ 7 ต.ค. นายจิรายุ ห่วงทรัพย์ ส.ส.กทม. พรรคเพื่อไทย ประธานกรรมาธิการกิจการศาล องค์กรอิสระ องค์กร อัยการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนและกองทุน สภาผู้แทนราษฎร กล่าวว่า ในการประชุม กมธ. วันพฤหัสที่ 17 ต.ค. นี้ ตนจะเสนอวาระพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพระธรรมนูญศาลฉบับแก้ไขเพิ่มเติม หลังจากกรณีที่นายคณากร เพียรชนะ ผู้พิพากษาศาลจังหวัดยะลา ที่ยิงตัวเอง ระบุว่า เคยเสนอต่อนายกรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติให้เร่งออกกฎหมายพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ที่ห้ามตรวจร่างคำพิพากษาของผู้พิพากษาก่อนอ่านให้คู่ความฟังและอีกหลายประเด็น เพื่อนำเสนอยกร่างแก้ไข พ.ร.บ.ต่อไป

นายจิรายุ กล่าวด้วยว่า การนำเรื่องนี้มาเสนอพิจารณาเพื่อเป็นข้อศึกษาในเชิงป้องกันและแก้ไข โดยจะนำความเห็นทุกภาคส่วนมาพิจารณาศึกษาเพื่อเสนอแก้ไข พ.ร.บ.ในสมัยประชุมรัฐสภาต้นเดือน พ.ย. นี้เพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกต่อไป และในอนาคตจะเป็นประโยชน์ต่อคู่ความทั้งโจทก์และจำเลยอย่างยิ่ง

ส่วนการเชิญผู้มาชี้แจงจะเชิญอธิบดีผู้พิพากษาภาค 9, ผู้แทนจากสำนักงานกฤษฎีกา, ผู้แทนจากสำนักงานศาลยุติธรรม,ผู้แทนจากกระทรวงยุติธรรม เข้ามาชี้แจงในวันพฤหัสบดีที่ 17 ต.ค.นี้เวลา 09.00 น. ที่อาคารรัฐสภา ส่วนตัวผู้พิพากษาคณากร เพียรชนะ ที่พักรักษาตัวอยู่ในขณะนี้ต้องรอดูอาการของท่านก่อนซึ่งหากท่านพร้อมจะชี้แจงกรรมาธิการก็ยินดีอย่างยิ่ง

ทั้งนี้ ก่อนหน้านี้ นายสิระ เจนจาคะ สส.กทม.พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธานคณะกรรมาธิการกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ก็เปิดเผยว่า จะเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุม กมธ.ในวันพุธที่ 9 ต.ค. เพื่อลงมติว่าจะรับพิจารณาตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีผู้พิพากษายิงตัวเองหรือไม่ เพื่อพิจารณาถึงสาเหตุของปัญหาอันจะนำไปสู่แนวทางแก้ไขต่อไป โดยจะดูในเรื่องของข้อกฎหมาย ว่ามีปัญหาที่ทำให้เกิดการแทรกแซงและไม่ยุติธรรม ตามที่มีการเปิดเผยข้อมูลออกมาจริงหรือไม่ จำเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม เพื่อห้ามกระทำการตรวจร่างคำพิพากษาก่อนอ่านให้คู่ความฟัง ทั้งห้ามกระทำการใดๆ อันมีผลเป็นการแทรกแซงผลคำพิพากษา ตามข้อเรียกร้องของนายคณากรหรือไม่ รวมถึงการศึกษาโครงสร้างรายได้ของผู้พิพากษาว่ามีความเหมาะสมหรือยังด้วย

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...