{{-- --}}
Advertisement

SHARE

หลังจากที่ สำนักงานเขตพระนคร ดำเนินโครงการงานปรับปรุงพื้นที่ย่านถนนข้าวสาร รองรับการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยปรับสภาพถนนและทางเท้าให้เป็นระดับเดียวกันตลอดสายและปูพื้นใหม่ด้วยวัสดุคงทน และสามารถทำความสะอาดได้ง่าย เพื่อรองรับการจัดระเบียบหาบเร่ – แผงลอย บริเวณถนนข้าวสาร ให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการจัดขนาดแผงค้าที่เหมาะสม และแบ่งโซนการขายสินค้าตามประเภทสินค้า
 
การปรับปรุงเริ่มต้นสัญญาวันที่ 30 ม.ค.63 สิ้นสุดสัญญาวันที่ 28 พ.ค.63 ระยะเวลาดำเนินการ 120 วัน ระยะทาง 400 ม. กว้าง 16 ม. ปริมาณพื้นที่ 6,400 ต.ร.ม.
 
เนื้องานประกอบด้วย
– การรื้อถอนพื้นทางเท้าเดิม พื้นที่ประมาณ 3,120 ตร.ม.​
– ปรับปรุงผิวทางและทางเท้าคอนกรีตเสริมเหล็ก หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ประมาณ 6,400 ตร.ม.
– จัดทำรางระบายน้ำ (GUTTER STAINLESS) พร้อมฝาขนาดกว้าง 0.30 ม. ยาวประมาณ 800 ม.
– ปรับปรุงพื้นปูหินแกรนิต (ผิวพ่นไฟ) ขนาด 0.40 x 0.40 ม. ความหนา ไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว
– ติดตั้งเสา STAINLESS DAI 4″ สูง 0.70 ม. ชนิดเก็บลงพื้นได้ เพื่อเป็นแนวกั้นระหว่างผู้ค้าแผงลอยและผู้ประกอบการในอาคาร
– ติดตั้งเต้ารับไฟฟ้าแบบฝังพื้นและกันน้ำ พร้อมงานเดินสายไฟ เสริมขอบบ่อ TOT และเสริมขอบบ่อไฟฟ้า

สกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

 
วันที่ 14 พ.ค. นายสกลธี ภัททิยกุล รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า รัฐบาลได้มอบหมายให้กรุงเทพมหานคร ปรับภูมิทัศน์ ถนนข้าวสาร และถนนเยาวราช เป็นจุดแลนด์มาร์กให้สวยงาม โดยเริ่มนำร่องปรับภูมิทัศน์ถนนข้าวสารเป็นที่แรก ความคืบหน้าของงาน ปัจจุบันคืบหน้า 91% คาดว่าจะแล้วเสร็จวันที่ 18 พ.ค.63 เร็วกว่าสัญญา 10 วัน
 
จากนั้นวันที่ 20 พ.ค สำนักงานเขตพระนครจะจัดกิจกรรม Big Cleaning เพื่อพัฒนาทำความสะอาดถนนทั้งเส้น สำหรับการกลับมาทำการค้าในพื้นที่ แต่เนื่องจากในช่วงนี้มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงต้องติดตามสถานการณ์ไปก่อน อาจจะกำหนดการเปิดไว้คร่าวๆ ประมาณวันที่ 1 ก.ค.63 หรือ 1 ส.ค.63 ระหว่างนี้มอบหมายเขตประชุมหารือร่วมกับกลุ่มผู้ค้าถึงแนวทางการวางรูปแบบแผงค้าภายในถนนข้าวสารให้มีความสวยงามและเป็นไปในทางเดียวกัน
 
ในส่วนของผู้ค้าสำนักงานเขตพระนครเคยสำรวจมีจำนวนผู้ค้าประมาณ 250 ราย แต่อาจจะพิจารณาขยายเวลาเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ให้ทำกาารค้าเวลา 12.00 -24.00 น. อาจแบ่งเป็น 2 ช่วงเวลา ช่วงแรกตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น. ช่วงที่ 2 ตั้งแต่เวลา 18.00-24.00 น. เพื่อให้สามารถรองรับผู้ค้ารายเดิมในถนนข้าวสารและผู้ค้ารายใหม่ที่จะมาทำการค้าภายในถนนข้าวสารด้วย
 
ทั้งนี้มีรายงานก่อนหน้านี้ว่า โครงการนี้ใช้งบประมาณในการปรับปรุงประมาณ 48 ล้านบาท

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...