{{-- --}}
Advertisement

SHARE

‘ก้าวไกล’อัด นายกฯ ผิด กม.ประมวลรัษฎากร-กม.ป.ป.ช.-ให้ข้อมูลเท็จกับศาลรธน. ปูดแจ้งบัญชีทรัพย์สินกับ ป.ป.ช.บ้านหลังหนึ่ง แต่ตัวจริงอยู่เซฟเฮาส์กลางค่ายทหาร

วันที่ 16 ก.พ. 2564 นางอมรัตน์ โชคปมิตต์กุล ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล อภิปรายไม่ว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคลลช่วงหนึ่งว่า ตนขออภิปรายกล่าวหา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในประเด็นการทุจริตในหน้าที่ 3 ข้อคือ 1.ทำผิดกฎหมายประมวลรัษฎากร หนีภาษี 2.ทำผิดกฎหมายป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รับผลประโยชน์อื่นใดเกินที่กฎหมายกำหนด และ 3.มีพฤติกรรมปกปิดข้อมูลส่วนตัวเพื่อหนีการตรวจสอบ มี และเข้าข่ายให้ข้อมูลเท็จต่อศาลรัฐธรรมนูญ ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์แม้จะไม่มีความผิดโดยคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่ 2 ธ.ค. 2563 แต่นั่นคือการวินิจฉัยเพียงประเด็นเดียวเท่านั้นคือ ประเด็นต้องพ้นจากตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหรือไม่จากการพักอาศัยอยู่บ้านหลวงในกองทัพบก แต่ศาลรัฐธรรมนูญไม่ได้มีอำนาจวินิจฉัยความผิดตามกฎหมายอื่น นั่นคือความผิดตามกฎหมาย ป.ป.ช.  ความผิดตามกฎหมายอาญาเกี่ยวกับภาษี ซึ่งพฤติการณ์ของ พล.อ.ประยุทธ์มีความผิดตามกฎหมายทั้ง 2 อย่างชัดเจน

“พล.อ.ประยุทธ์แจ้งในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินต่อ ป.ป.ช. เมื่อปี 2557 ว่า อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 14 ซอยร่วมมิตร ถ.พหลโยธิน สามเสนใน กทม. ทั้งๆ ที่ตอนนั้น พล.อ.ประยุทธ์เป็น ผบ.ทบ. อยู่บ้านพักในค่ายแล้ว ต่อมา พล.อ.ประยุทธ์ยื่นคำให้การต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 253/54 กรมทหารราบที่ 1 ซึ่งสอดคล้องกับที่กองทัพบกให้การ แต่กรรมาธิการ ป.ป.ช.ได้ตรวจสอบไปยังการไฟฟ้านครหลวง ได้รับคำตอบกลับมาว่า ไม่พบว่ามีบ้านเลขที่นี้อยู่ในกรมทหารราบที่ 1 โดย นักข่าวสายทหารคนหนึ่งเคยเขียนในหนังสือว่า พล.อ.ประยุทธ์แท้ที่จริงแล้วอาศัยอยู่ในเซฟเฮ้าส์เลขที่ 702 ในค่ายทหารตั้งแต่ยังเป็น ผบ.ทบ.จนถึงปัจจุบัน”นางอมรัตน์กล่าว

นางอมรัตน์ กล่าวอีกว่า ค่าไฟฟ้าและสาธารณูปโภคอื่นๆ ในคฤหาสน์ริมบึงพื้นที่ 3 ไร่ในค่ายทหารของ พล.อ.ประยุทธ์นั้น มีค่าใช้จ่ายเกิน 3,000 บาทตามกฎหมาย ป.ป.ช.อย่างเห็นได้ชัด ตามเอกสารรายการหักบัญชีค่าไฟฟ้าของบ้านเลขที่ 14 ซอยร่วมมิตร ถ.ย่านพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กทม. 10400 ซึ่งเป็นบ้านหลังที่แจ้งไว้ในบัญชีทรัพย์สินหนี้สินนักการเมืองต่อ ป.ป.ช. เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2557 บ้านหลังนี้อยู่ในซอยแคบและอยู่ก้นซอย เข้าไปก็กลับรถลำบาก บ้านหลังเล็กๆ นี้ไม่มีคนอยู่ แต่มีค่าไฟฟ้าเดือนละพันกว่าบาททุกเดือน พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้อยู่มาเป็นสิบปี ยังมีค่าไฟเดือนละกว่าพันบาททุกเดือน เทียบกับคฤหาสน์ริมน้ำพื้นที่ 3 ไร่แล้ว ไม่ต้องสงสัยเลยว่าเกิน 3 พันบาทแน่นอน คำถามต่อไปคือ เฉพาะค่าไฟที่มีใบเสร็จอย่างเดียวเดือนละกี่พันกี่หมื่นบาท และค่าบำรุงรักษาดูแลอีกเดือนละเท่าไหร่  ได้ข่าวมาว่ามีชั้นจอดรถใต้ดิน และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ด้วย ทั้งหมดคือภาษีอากรของประชาชนตาดำๆ ตนต้องการให้เปิดเผยออกมาว่า เดือนๆ หนึ่งท่านใช้ภาษีของพวกเราไปเท่าไหร่

นายอมรัตน์ กล่าวด้วยว่า พล.อ.ประยุทธ์เคยให้การไว้ต่อศาลรัฐธรรมนูญว่า การรับประโยชน์ใดๆ จากหน่วยราชการคือกองทัพ เป็นไปตามที่กองทัพปฏิบัติต่อบุคคลอื่นๆ ที่มีสถานภาพและคุณสมบัติเดียวกันในธุรกิจการงานปกติ กองทัพจึงอนุมัติให้ผู้ถูกร้องเข้าอาศัยในอาคารเลขที่ 253/54 และสนับสนุนค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ำประปา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในการอาศัย นี่คือใบเสร็จที่ทั้งตัว พล.อ.ประยุทธ์และกองทัพบกยื่นให้การไว้ต่อศาล และถูกบันทึกไว้แล้วในคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ จนมัดตัว พล.อ.ประยุทธ์แน่นชนิดดิ้นไม่หลุดว่า ทำผิดกฎหมาย ป.ป.ช.จริง จากการยอมรับว่าได้รับผลประโยชน์อื่นใดเกิน 3,000 บาทจากกองทัพ และทำผิดกฎหมายรัษฎากรจริง จากการยอมรับว่ามีรายได้อื่น แต่ไม่เคยยื่นเสียภาษี ภงด.90 นอกจากนี้ พล.อ.ประยุทธ์ยังทำผิดกฎหมาย ป.ป.ช.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2561 ในมาตรา 128  ที่ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐทุกตำแหน่ง และที่พ้นตำแหน่งมาแล้วไม่เกิน 2 ปี รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจคำนวณเป็นเงินได้เกิน 3,000 บาทด้วย

“พล.อ.ประยุทธ์ไม่ได้มีความผิดเพราะไปรับประโยชน์ค่าไฟฟ้าจากกองทัพ แต่พล.อ.ประยุทธ์รับแล้วไม่ไปยื่นเสียภาษี ท่านเป็นถึงผู้นำประเทศ ทำไมไม่ทำตามกฎหมาย ทำไมทุจริต จงใจหลีกเลี่ยง รับแล้วไม่ยอมเอาไปยื่นเสียภาษี ภงด.90 และยังทำผิดแบบนี้มา 6 ปีแล้ว นับตั้งแต่เกษียณจากกองทัพ เป็นเพราะความไม่แยแส ไม่สนใจกฎหมาย คิดว่าไม่มีใครรู้ ไม่มีใครจับได้ หรือมั่นใจว่า ถึงจับได้ก็คงทำอะไรท่านไม่ได้อย่างนั้นหรือ”นางอมรัตน์กล่าว

ขณะที่นายวิษณุ เครืองาม รองนายกฯ ชี้แจงแทนนายกฯ ว่า กรณีค่าไฟ ค่าน้ำ ค่ารถ ที่หน่วยราชการมอบให้นั้น ถ้าต้องนำไปคำนวณเสียภาษี จะต้องมีคนเสียแบบเดียวกันทั้งประเทศ ซึ่งอนุมาตรา 6 ระบุไว้ชัดเจนว่า เงินได้พึงประเมินต่อไปนี้ไม่ต้องนำมาคำนวณเสียภาษีเงินได้ เงินได้ที่ทางราชการจ่ายให้เป็นค่าเช่าบ้าน หรือเงินที่คำนวณได้จากมูลค่าของการได้อยู่บ้านที่ทางราชการให้อยู่โดยไม่เสียค่าเช่า เงินช่วยการศึกษาบุตร เป็นต้น

podcast

LATEST
OUR PICKS
HOT
กำลังโหลดบทความถัดไป...